Ahmad Muaffaq Zaidan: Sudanska vojna hunta i lekcije iz Egipta i Sirije

33

Činjenica da sudanski generali ne žele predati vlast u prijeloznom roku civilnoj vlasti koja bi neovisno od utjecaja vojske pripremila uslove za održavanje slobodnih i regularnih izbora upućuje na zaključak da postoji regionalna i međunarodna volja da konci političke igre u toj zemlji ostanu u rukama generala.

U Egiptu, Siriji, Jemenu, Sudanu i drugim zemljama, narodima s enameće odgovornost, odnosno krivica za krizu vlasti, samo zato što su ti narodi poželjeli da steknu istinsku slobodu i nezavisnost. U usadanskom, kao ni u ustavima drugih arapskih zemalja, ne postoji nešto što se zove „vojno vijeće“. To je, dakle, počevši od samog imena, tijelo koje je po ustavu, po kojem se rukovode, neustavno.

Ono što se desilo u Siriji, Jemenu, Egiptu, je lekcija za vojno vijeće u Sudanu. U Siriji je sektaški režim uporno želio da narodni revolt zaustavi vojnom i policijskom silom i represijom, naposljetku je bio primoran da pozove strane sile i prepusti se njenim milicijama, koje su taj režim učinile potpuno zavisnim od njih. Na kraju su se pojavili Rusi koji uspjeli da neutraliziraju i utjecaj regionalnih sila. Isto se desilo i u Egiptu: vojna hunta je državnim udarom učinila zemlju zavisnom od regionalnih i svjetskih sila koje se boje vladavine civilnih struktura koje bi smanjile moć generala i vratile narodu dostojanstvo i moć odlučivanja o vlastitom vođstvu. Također, to se desilo i u Jemenu, jer je bivši predsjednik Abdullah Salih, da bi ostao na vlasti, stupio u savez sa dojučerašnjim neprijateljima i neprijateljima narodne revolucije, tako da je, na određeni način, i sam djelimično kriv za trenutno stanje i intervenciju stranih sila u Jemenu, dok cijenu plaća nedužni narod.

Ukidanje vojnog vijeća u Sudanu, predaja vlasti civilnim strukturama i ograničavanje moći generala, nije samo zahtjev sudanskog naroda, nego i Arapskog proljeća kao opće revolucije arapskog naroda. Uspjeh u tome bio bi veliko ohrabrenje za druge narode na njihovom putu traženja svojih prava, slobode i dostojanstva.