Allahova nagrada je mnogo ljepša i dragocijenija od onoga što mi udjelimo

481

Piše: Edhem el-Šerkavi  / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Na današnji dan, (17. aprila), 642. godine, rođen je Hasan el-Basri. Nije imao čast da vidi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jer je rođen dvije godine prije kraja Omerovog, r.a., hilafeta, ali je živio dovoljno da sretne mnoge ashabe Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da od njih uči islamsku nauku, posebno od Enesa ibn Malika, r.a.

Hasan el-Basri imao je učenika po imenu Habib, koji mu je služio i bio uvijek uz njega. Jedanput je zakasnio sa večerom, pa ga je Hasan el-Basri upitao: ”Habibe, gdje je večera? Ubi nas ova glad!” Habib je odgovorio: ”Šejh, siromah je došao na naša vrata i dao sam mu sve što imamo, jer sam čuo kad si rekao da iskreno vjerovanje znači da si sigurniji u ono što je kod Allaha, od onoga što je u tvojoj ruci.”

Hasan mu je rekao: ”Habibe, ti si čovjek velikog ubjeđenja, a malog znanja! Da si mu dao pola hrane, a pola ostavio nama bilo bi dovoljno.”

U tom trenutku neko je pokucao na vrata, Habib je otvorio i ugledao je čovjeka koji je nosio posudu punu hrane. Rekao je Habibu: ”Ovo je hrana koju je moj gospodar poslao imamu Hasanu el-Basriju.” Habib se nasmijao i rekao: ”Šejh, ti si čovjek velikog znanja, a slabog ubjeđenja.” Hasan mu je također sa osmijehom odgovorio: ”Habibe, mi smo učeniji od tebe, ali si nas ti pretekao.”

I to je ono što nam danas nedostaje, da smo mnogo sigurniji u ono što je kod Allaha, od onoga što je u našim rukama. Ne kažem da trebamo činiti ono što je učinio Habib i podijeliti sav imetak kao sadaku. Naprotiv, dovoljno je da učinimo ono što je rekao imam Hasan el-Basri: ”Da si pola imetka udijelio kao sadaku, a pola ostavio nama bilo bi dovoljno.”

Već, želim reći da vjerujemo da je nagrada od Allaha ljepša i dragocijenija od onoga što smo udijelili, te da se držimo prirodnih zakonitosti i uzroka kao da nas jedino to može spasiti, i da smo sigurni u Allahovu pomoć kao da nam uzroci nemogu ništa štetiti niti koristiti.

Liječite se od bolesti, ali ne zaboravite da Allah liječi, a da je ljekar samo uzrok, radite i bavite se biznisom, ali ne zaboravite da je Allah Onaj Koji daje opskrbu, a da je rad samo vrata do opskrbe.

Islamski učenjaci i pobožni ljudi složili su se da niko neće pretpostaviti prirodne uzroke pouzdanju u Allaha, a da ga Allah neće prepustiti tim uzrocima, i niko neće pretpostaviti pouzdanje u Allaha, prirodnim uzrocima, a da mu neće biti pripremljen uzrok kojem se nije ni nadao da zadovolji svoju potrebu i ostvari ono što je želio.