BH. DNEVNIK: 250 hiljada od 7,14 miliona: Nevažećih popunjenih listića je oko 3,4 posto

706

Nakon brojnih špekulacija o neregularnosti izbora, a s obzirom na oko pola miliona nevažećih glasačkih listića, zaboravlja se da se taj broj odnosi na više od sedam miliona listića koliko ih je 7. oktobra bilo u opticaju u cijeloj BiH. Zbog toga, ali i ostalih nejasnoća, ukazuje se potreba za pojašnjenjem detalja ove teme. Uz konsultacije sa CiK-om BiH, a na osnovu preliminarnih podataka, donosimo pregled o broju, procentu i strukturi nevažećih listića.
(BH. DNEVNIK)