Cazinjaninu Suadu Kapiću ukinuta presuda za ratni zločin

1813

Nakon što je Ustavni sud BiH na sjednici održanoj 24. aprila 2014. godine djelimično usvojio apelaciju osuđenog Suada Kapića pred Sudom Bosne i Hercegovine i utvrdio povredu prava optuženog iz člana II/2 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. Evropske konvencije, ukinuta je trećestepena presuda Suda BiH broj: X-KRŽž-07/341 od 08. juna 2010. godine. Istom odlukom odbijena je kao neosnovana apelacija Suada Kapića podnesena protiv iste presude u odnosu na član II/3. e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije.

Ukidanjem trećestepene presude Suda BiH od strane Ustavnog suda BiH prestao je da postoji zakonski osnov za dalje izdržavanje kazne zatvora osuđenog lica, zbog čega je Apelaciono odjeljenje Suda BiH dana, 09. jula 2014. godine, donijelo rješenje kojim se obustavlja izvršenje kazne zatvora u trajanju od 17 godina, na koju je Suad Kapić osuđen zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 180. stav 1 istog Zakona.

Naime, navedenom odlukom Ustavnog suda ukinuta je pravosnažna presuda ovog Suda u odnosu na optuženog Suada Kapića, na koji način je stavljena van snage odluka koja je služila kao osnov za upućivanje optuženog na izdržavanje kazne u smislu člana 4. stav 1. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera („Službeni glasnik“ br. 12/10). Navedenom odredbom propisano je da se „izvršenju krivične sankcije, pritvora i drugih mjera pristupa [se] kad postane pravosnažna odluka kojom su one izrečene, te ako za to nema zakonskih smetnji.“ U konkretnom slučaju optuženi se u momentu donošenja odluke Ustavnog suda BiH nalazio na izdržavanju kazne zatvora po osnovu pravosnažne odluke ovog Suda, koja je odlukom Ustavnog suda ukinuta.

Rješenjem o obustavi izvršenja kazne osuđeni se odmah pušta na slobodu.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

cazin.net