Čini se da je oslobađanje arapskog uma teže nego oslobađanje Palestine

54

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Većina Sirijaca sjeća se sirijskog pjesnika i pisca Muhameda al-Maghouta (1933-2006.). Al-Maghout je radio u brojnim sirijskim i arapskim novinama, napisao je nekoliko knjiga poezije, kao i neke satirične političke drame u kojima je kritikovao situaciju u Siriji i drugim arapskim zemljama. Između ostaloga, on je ostao upamćen i po mnogobrojnim aforizmima i mudrim izrekama koje mnogi Sirijci, ali i Arapi općenito, i danas ponavljaju. Onaj ko pročita ono što je al-Maghout pisao prije nekoliko desetljeća o situaciji u Siriji i stanju Arapa, otkrit će da je ovaj sirijski pjesnik i pisac već tada naslutio ono što se danas dešava u Sirji i kompletnom arapsko-muslimanskom svijetu.

U nastavku donosimo neke od njegovih najpoznatijih izreka:

– Ne postoji potpuni zločin u ovom dobu, osim da čovjek bude rođen kao Arap.

– Gospodaru, podari mi paukove noge da vežem sebe i svu djecu Istoka za strop domovine dok ova teška faza života ne prođe.

– Čini se da je oslobađanje arapskog uma teže nego oslobađanje Palestine.

– Kroz svoj život bojao sam se Boga, pa sam otkrio da je Bog moje jedino utočište.

– Nemamo mi problem sa Bogom, naš problem je sa onima koji sebe smatraju Bogom.

– Sve što je u zemlji i na nebu i u dubinama okeana je za domovinu .. A domovina je za nekoliko lopova.

– Arapi su poput helikoptera, njegova je buka veća od njegove brzine.

– Mi Arapi ne trebamo sobe za spavanje, već sobe za buđenje.

– Ne budi superioran u degeneriranom svijetu,  jer ćeš biti posuda meda u svijetu muha, med će biti pojeden, a muhe će ostati.

– Pravo jedinstvo koje povezuje današnje Arape je jedinstvo boli i suza.

– Ljudi su danas postali poput zatvorenih poštanskih sandučića, komšije su, ali niko ne zna šta je unutar drugoga.

– Moja žena se poigrava sa mojim džepovima, prodavač se poigrava sa mojim računima, a političke vođe se poigravaju sa mojom sudbinom.