Čovjek koji je napisao vojni priručnik Salahuddinu Ejjubiju

1025

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Na ovaj dan (30. marta) 1193. godine, umro je Mardi ibn Ali el-Tarsusi, jedan od prvih u svijetu koji je pisao knjige o vojnim pitanjima. Napisao je niz rasprava o vojnim pitanjima i ratovanju i njegovi su se spisi pokazali neprocjenjivim resursom za srednjovjekovne i vojne historičare. Bio je blizak Salahuddinu el-Ejjubiju i napisao mu je vojni vodič ili priručnik pod nazivom Tabsirat arbab al-albab fi kayfiyat al-najah fi al-hurub vel-asva’ (Objašnjenje razumnima o tome kako se spasiti u ratovima i nesrećama). Većina Salahudinovih vojnih planova izvedena je iz ove knjige.

El-Tartusi tvrdi u ovoj svojoj knjizi da su muslimani prvi izumjeli podmornicu, dok savremeno čovječanstvo uči i vjeruje da je Holanđanin Cornelius Drebbel prvi u historiji izumio i konstruisao upravljivu podmornicu 1630. godine.

Međutim, Mardi ibn Ali el-Tartusi spominje da su muslimani, kada su pokušali osvojiti Konstantinopolis još u vrijeme Muavije ibn Ebi Sufjana, r.a., koristili sva poznata sredstva, izume i trikove ratovanja. Ali kada su okrili koliko je Konstantinopolis utvrđen, sa kupna i sa mora, oni su koristili najrazornija kopnena sredstva kao i cijele flote sa kompletnom opremom i uređajima da bi probili utvrđenje. Muavija, r.a., vidio je da ipak nešto nedostaje, a to je: ”Brod koji će probijati morske valove i koji će ronuti do neprijteljskih brodova i uništavati ih potapati.”

I doista, oni su izmislili i konstruisali podmornicu ili nešto slično njoj, a što el-Tartusi naziva ”Morska riba” (semeketul-bahr), ali kao što je poznato, prva ljudska iskustva su često nezrela i nepotpuna, da bi onda došle sljedeće generacije i upotpunile ono što su prethodne zapoćele.

Ako bi iz svega ovoga mogli naučiti lekciju i uzeti pouku, onda je to činjenica da su prvi muslimani, pored čvrstog i iskrenog vjerovanja i pouzdanja u Allaha, maksimalno koristili sve prirodne resurse i metode ratovanja. Znali su da je pobjeda od Allaha, ali su također znali da ovaj svijet opstoji na zakonitostima koje je Allah uspostavio i da je ključ pobjede pouzdanje u Allaha i uvažavanje ovih zakonitosti. Naprimjer, Iako je sultan Mehmed Fatih najavljen kao osvajač Konstantinopolisa u hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem je rekao: ”Divan je vojskovođa koji će ga osvojiti…”, sultan Fatih je u vrijeme osvajanja Konstantinopolisa imao najjači i najubojiti top na zemaljskoj kugli.