Egipat: Nagrađen irački pjesnik koji je vrijeđao Poslanika, a.s.,i Aišu, r.a.

225
800px-Saadi Youssef

S arapskog preveo: Semir Rebronja / www.islam-iman.com

Svjetska organizacija za podršku (Munazzama an-nusrah al-‘alamiyyah / International support organization) osudila uručenje nagrade “Nedžib Mahfuz” iračkom pjesniku Sa'di Jusufu, autoru kaside (pjesme vjerskog sadržaja) u kojoj vrijeđa Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu suprugu Aišu, majku vjernika, radijallahu anha. Tim povodom, ova organizacija, koja se bavi odbranom vjerovjesnika Muhammeda, a.s., na čiju ličnost, vjeru i djelo se učestalo atakuje posljednjih godina, izdala je sopćenje za javnost, u kojem se navodi:„Zahvala pripada Allahu, Njega, Uzvišenoga hvalimo, od Njega pomoć i uputu tražimo. jegovom zadovoljstvu težimo. Molimo Ga da nas sačuva zla naših duša i naših loših postupaka. Koga Uzvišeni Allah uputi, taj će i biti na Pravome putu, a koga On u zabludi ostavi, nećeš mu naći nikoga ko će ga Pravim putem usmjeriti. Neizmjerne salevate i selame donosim na našeg plemenitog Vjerovjesnika, njegovu porodicu i ashabe, a zatim:

Svjetska organizacija za podršku je sa zbunjenošću i žaljenjem primila vijest o počasti koja je iskazana jednom od pjesnika koji su postali poznati po vrijeđanju Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., a također i majke vjernika, Aiše, r.a., kome je dodijeljena nagrada “Nedžib Mahfuz”, koju dodjeljuje Unija arapskih književnika i pisaca.

Svjetska organizacija za podršku ima za cilj promovirati i štititi ličnost Allahovog Poslanika, s.a.v.s., upoznati ljude sa njegovom plemenitom biografijom i bezgriješnom ličnošću u svim krajevima svijeta, a posebno u zapadnom društvu. Stoga osuđuje iskazivanje počasti osobama poput ovog pjesnika koji su se usudili narušiti kulturološki ambijent arapsko-islamskog društva i koji su ustrajni u suprotstavljanju arapsko-islamskom identitetu. U tom smislu, Organizacija iskazuje svoju osudu i žaljenje:

Prvo: zato što je ta pjesma napisana od strane Arapa, muslimana koji živi u muslimanskoj zemlji;

Drugo: zato što mu je nagradu uručila arapska organizacija čije sjedište je u Egiptu.

Organizacija potvrđuje svoju duboku i snažnu vjeru u slobodu misli i inovacija, koja pomaže u izgradnji društva, uspostavi i promoviranju plemenitih vrijednosti i postulata. U tom smislu Organizacija poziva odgovorna lica u ovoj Uniji da povuku odluku o davanju ove nagrade spomenutom pjesniku kako na taj način ne bi promovirale i ohrabrivale slične postupke koji se sa omalovažavanjem odnose prema vjerama i bezgrješnim vjerovjesnicima”, navodi se u saopćenju Svjetske organizacije za podršku i upoznavanje s ličnošću Muhammeda, a.s., kojeg potpisuju: šejh dr. Jusuf el-Karadavi (predsjednik), dr. Selman el-Avde (potpredsjednik) i Salim eš-Šimri (generalni sekretar).