Egipatski obrazovni sisitem je pred kolapsom

16

Zvi Bar'el, izraelski orijentalisti i stručnjak za Bliski istok, u članku objavljenom u listu Haaretz, piše kako „obrazovni i akademski nivo u Egiptu vapi za korjenitim reformama, jer je ova zamlja na pretposljednjem mjestu na polju valorizacije kvalitata obrazovanja. Zamislite, samo je Jemen iza Egipta, dok rješenja koja nude državne institucije samo povećavaju kritiku, naročito prema predsjedniku Sisiju.“

Egipatski ministar obrazovanja, nakon oovg poražavajućeg poretka, najavio je reformske korake s ciljem poboljšanja obrazovanja, a jedan od najavljenih koraka je da će se za nekoliko hiljada učenika osigurati tableti. Međutim, problemi egipatskog obrazovnog sistema su mnogo veći da bi se time riješili. Jedan od gorućih problema je i preveliki broj učenika u jednom odjeljenju, pa se dešava da u nekim odjeljenjima ima čak osamdeset učenika. Osim toga, nastavni planovi i programi su jako zastarjeli i ne korespondiraju sa napretkom postignutim na polju tehnologije i razvoja obrazovanja.

Odgovorne državne institucije i Vlada nastoje što više učenika usmjeriti u privatne obrazovne ustanove, iz kojih se u državni budžet slijevaju milijarde egipatskih funti, što znači da će samo oni koji imaju novca moći steći obrazovanje odgovarajuće za njihovu budućnost. Zapravo, obrazovni sistem Egipta već decenijama pati od nesposobnosti da učenicima ponudi odgovarajući nivo obrazovanja za budućnost.

Razlika između onoga što nudi javni i privatni obrazovni sektor je ogromna, tako da se pred svršenicima privatnih škola i fakulteta otvara više šansi za zaposlenje, dok svršenici javnih obrazovnih ustanova godinama moraju čekati zaposlenje kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

Zvi primjećuje veoma zanimljivu stvar, a to je da su, za razliku od ostalih državnih škola i fakulteta, vojne i policijske škole i akademije opremljene najsavremenijim nastavnim sredstvima i pomagalima, te su predavači visoko kvalificirani i stručni, jer ove škole raspolažu velikim budžetima, a svršenicima je zagarantirano zaposlenje u vojsci ili policiji. Ovaj podatak vrlo upečatljivo oslikava prirodu egipatskog režima.

Jedan od problema egipatskog obrazovnog sitema je i hiperprodukcija kadrova kao što su farmaceuti i inžinjeri, dok nedostaje ljekara. Svake godine u Egiptu diplomira 17.000 farmaceuta, s druge strane broj ljekara u Egiptu, u prosjeku iznosi šest ljekara na deset hiljada građana, dok je svjetski prosjek dvadeset na deset hiljada.

Ulaganje u obrazovanje je veoma nisko i u stalnom je padu. Tako je 2016., ulaganje u obrazovni sektor iznosilo 3,6% GDP-a, prošle godine je palo na 2,5%, dok će, prema budžetu, za sljedeću godinu iznositi tek 2,2%.