Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Priznavanje genocida u Srebrenici je osnovni korak Srbije na putu ka EU

964

Zastupnici u Evropskom parlamentu izglasali su rezoluciju o Izvještaju o napretku Srbije, a okviru toga i amandman slovenskog zastupnika Igora Šoltesa u vezi sa genocidom u Srebrenici.

“Parlament žali zbog ponovljenog poricanja genocida u Srebrenici od nekih srbijanskih zvaničnika. Podsjeća ih da puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, i mehanizmom koji ga je naslijedio, također uključuje puno prihvatanje i primenu njegovih presuda i odluka. Naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU”, stoji u amandmanu Šoltesa.

Rezolucija pozdravlja napore Srbije za normalizaciju odnosa s Prištinom, uz stav da “svaki dogovor o tome može biti prihvatljiv samo ako se o njemu dogovore obje strane”, i ako se njime očuvaju stabilnost regiona i međunarodno pravo.

Evropski parlamentarci “ukazuju na tekuću raspravu i izjave o mogućim korekcijama granica između Srbije i Kosova”, uz napomenu da “etnički čiste države ne treba da budu cilj u regionu”.

Srbija se poziva da postepeno uskladi svoju spoljnu i sigurnosnu politiku s politikom EU, uključujući politiku prema Rusiji, i da postepeno s Unijom uskladi i svoj vizni režim.