HDZ odredio novi (stari) cilj: Promjenom Ustava do tri teritorijalne jedinice

631

Nužnost preustroja BiH u cilju izgradnje države po mjeri sva tri konstitutivna naroda, uređenje centralne razine vlasti kroz najmanje tri teritorijalne jedinice, kao i potreba donošenja takvih rješenja koja će osigurati ustavnu i stvarnu jednakopravnost, samo su neki od ciljeva naznačenih u programskom dokumentu usvojenom na 13. izbornom saboru HDZ-a BiH, prenosi Večernji list.

Ovaj list objavio je ključne ciljeve koji su naznačeni u dokumentu, a među kojima je najviše prostora posvećeno upravo tematici ustavnog preustroja zemlje; tako se u dijelu dokumenta, koji nosi naslov “Bosna i Hercegovina”, podsjeća da je Daytonski mirovni sporazum zaustavio rat i omogućio mir pod patronatom međunarodne zajednice, ali nije osigurao izgradnju demokratske i samoodržive BiH.

Kad je riječ o konkretnim viđenjima ustroja zemlje, uz jasno upućenu poruku kako se HDZ zalaže za BiH kao zajednicu tri potpuno ravnopravna, suverena i konstitutivna naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka organiziranu na tri razine vlasti, objašnjava se da svaka od tih razina treba imati zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast, pri čemu se centralna razina treba ustrojiti s najmanje tri ustavno-administrativne jedinice (teritorijalne), a Sarajevo kao glavni grad BiH ustrojiti kao distrikt.

U kontekstu načina ustroja ovih jedinica objašnjava se kako bi iste trebale imati mogućnost diskontinuiteta teritorija, a same bi se jedinice trebale utemeljiti na nacionalnom, privrednom i kulturnom načelu s istovjetnim načinom definiranja i ostvarivanja prava naroda, nacionalnih manjina i građana.

Dio dokumenta posvećen je i lokalnim zajednicama, odnosno uređenju istih, pri čemu se jasno navodi da Mostar, Travnik i Banja Luka trebaju biti uređeni na istim načelima, uz podsjećanje da Sarajevo treba biti ustrojeno kao distrikt, prenosi Večernji list.