Hvala Allahu koji je učinio da neki ljudi vole istinu, makar je ne slijedili, i da mrze zabludu makar je slijedili

699

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Na ovaj dan (6. juna) 780. godine rođen je Ahmed Bin Hanbel. Eh, da mi je samo znati kakav je to donos prema Allahu imao Ahmed ibn Hanbel, pa ga je Uzvišeni Allah uzdigao na tako visok stepen da su islamski učenjaci govorili: ”Allah je spasio islam sa dvojicom ljudi, sa Ebu Bekrom, r.a., u vrijeme otpadništva (riddet) i sa Ahmedom ibn Hanbelom u vrijeme velike fitne.” A pod pod fitnom se misli na mu'tezilitsku doktrinu ili dogmu o ”stvorenosti Kur'ana” (Halkul-Kur'an) koju je usvojio i muslimanima nametao abasijski halifa el-Me'mun i njegov brat Mu'tesim. Imam Ahmed ibn Hanbel je pred naletom te fitne i smutnje stajao poput planine sve dok se stvar nije okončala njegovim javnim bičevanjem i bacanjem u tamnicu.

Njegov sin Abdullah bin Ahmed bin Hanbal, rekao je: ”Moj otac je često u svojoj dovi govorio: ‘Allahu dragi, oprosti Ebul-Hejsemu! Allahu dragi, smiluj se Ebul-Hejsemu!’ Upitao sam ga: ”A ko je taj Ebul-Hejsem?” Odgovorio je: ‘On je jedan beduin čije lice nisam uspio vidjeti. Naime, u noći kad su me bičevali, bacili su me u mračnu ćeliju. U jednom trenutku me je neko udario po ramenu i upitao: ‘Jesi li ti Ahmed ibn Hanbel?’ ‘Da’, odgovorio sam. ‘Poznaješ li me’, upitao je? Rekao sam: ‘Ne poznajem.’ On je rekao: ‘Ja sam Ebul-Hejsem, alkoholičar i drumski razbojnik. U mom dosijeu, koji se nalazi kod halife, zapisano je da sam dobio osamnaest hiljada udaraca bičem. I sve sam to izdržao na šejtanovom putu. Zato izdrži i ti, Ahmede, na Allahovom putu.’ Kasnije, kad su došli da me bičuju, kad god sam osjetio bič na leđima sjetio sam se Ebul-Hejsema i govorio sam sebi: ‘Ahmede, strpi se na Allahovom putu!”’

Hvaljen neka je Allah, Koji je učinio da Njegovu vjeru pomognu dobročinitelji i griješnici, pobožni ljudi i pokvarenjaci.

Hvala Allahu koji je učinio da ljudi vole istinu, makar je ne slijedili, i da mrze zabludu makar je slijedili.