Iran planira osnivanje Revolucionarne garde za Evropu i Ameriku

512

Priredio: Abdullah Nasup

Pukovnik Salar Abnoš, pomoćnik generalnog koordinatora vojne baze „Hatemul-enbija“, koja pripada Iranskoj revolucionarnoj gardi, otkrio  je planove o osnivanju nove revolucionarne garde koja bi bila zadužena za Evropu i Ameriku, a cilj bi joj bio da na tim kontinentima “brani vilajet” (vilajet je temeljna šiijska dogma koja se odnosi na vjerovanje u dvanaest svemoćnih imama iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice).

Pukovnik Abnoš je kazao: “Fedajini (čuvari, branioci) vilajeta su stalno na dispoziciji povjereniku vilajeta (misli na Hameneija, tzv. duhovnog vođu Irana), i u cilju odbrane vilajeta oni ne priznaju granice.” Ovu izjavu u petak je prenijela Novinska agencija Tasnim, bliska iranskim obavještajnim strukturama.

Prema istom izvoru, Abnoš je oštro kritizirao namjere aktuelne iranske vlade, na čelu sa predsjednikom Irana Rohanijem, zbog namjera vlade da nastavi dijalog sa zemljama Zapada. Salar Abnoš kazao je: “Ovdje u zemlji postoje oni koji djeluju protiv naših postignuća i koji su uvjereni da sa neprijateljima treba održavati komunikaciju i pregovarati  o spornim pitajima, a kada ih upozorimo na to, optužuju nas za tvrdolinijaštvo.”

Još prije izvjesnog vremena iranski vojni zvaničnici najavili su povećanje broja druge vojne organizacije koja djeluje pod okriljem Iranske revolucionarne garde. To je organizacija zvana Fatihin odredi (Odredi osvajača), a za koju su, također, kazali da se u svojim zadacima odbrane vilajeta neće ograničiti na unutrašnjost Irana, te da je primarna zadaća ove vojne organizacije odbrana vilajeta kako unutrašnjosti Irana, tako i izvan njegovih granica.

Pukovnik Mehdi Hudavend, oficir Revolucionarne garde i zapovjednik jedinica Fatihina u Teheranu, kazao je kako se provode intenzivne vojne vježbe domaćih i stranih “boraca otpora”.

Sa svoje strane, general-major Muhammed Ali Džaferi (Mohammad Ali Jafari), glavni komandant Iranske revolucionarne garde, potvrdio je za medije da postoji namjera te vojne institucije da poveća broj vojnih baza Fatihina i da ih uspostavi u svim krajevima Irana, a ne kao što je do sada bio slučaj da baze Fatihina postoje samo u Teheranu i Komu. Džaferi je za medije otkrio da je duhovnom vođi Irana Hameneiju, podnio iscrpan elaborat o tom pitanju, u kojem je predstavio viziju Revolucionarne garde o uspostavljanju vojnih baza Fatihina širom Irana. Kakva će biti konačna odluka duhovnog vođe ostaje da se vidi.

Generalno, u zadnje vrijeme sve su učestalije izjave gardijskih zapovjednika o odbrambenim sposobostima i snazi koju posjeduje ova vojna institucija. Naročito se ističe presudna uloga Iranske revolucionarne garde u gušenju demonstracija 2009., kada su uspjeli zaustaviti ogromni val demonstracija koji je zahvatio Iran, napose glavni grad Teheran, te pohapsiti vođe i inspiratore demonstracija.

Ovako učestali agresivni istupi i izjave garidijskih zvaničnika u javnosti, tumače se kao namjera da se komanda ove vojne institucije nametne kao nezaobilazan faktor u donošenju odluka vezanih za pitanja o kojima se pregovara sa Zapadom, i kojima se još uvjek ne nazire rješenje, poput: stanja ljudskih prava i soboda, kontraverznih proba lansiranja raketa. Naročito, ako se sve to posmatra u svjetlu Rohanijeve najave nastavaka pregovora sa Evropskom unijom o otvorenim pitanjima.