Magistrirao Elvedin Pezić!

369

Daija Elvedin Pezić odbranio je danas  na Univerzitetu Qasim u Qasimu (Saudijska Arabija) magistarski rad  na temu: ”Valorizacija djela “Durerul-Hukkam fi šerhi guraril-ahkam“”, čiji autor je Muhammed Ibn Feramurz poznatiji kao Mula Husrev. Ovo djelo je djelo Hanefijskog mezheba! Šejh Mula Husrev, rahimehullah, bio je specijalista u raznim islamskim disciplinama, a koliki alim je zaista bio, govori činjenica da je sam Mehmed El-Fatih za njega kazao da je ”Ebu Hanife tog vremena”. Navodi Trako Salko, rahimehullah, jedan od najznačajnih poznavaoca rukopisa sa naših prostora, da je ova knjiga bila najčešće korištena u šerijatskim sudnicama u Bosni i Hercegovini u vremenu Osmanskog carstva.

Rad je odbranjen pred komisijom koju su sačinjavali prof.dr. Salih El Džudej‘i (mentor), prof. dr. Salih El-Lahim (ispitivač) i dr. Abdullah El Džum‘a.

Magistarski rad se sastoji od 618 stranica koje sadrže osamnaest glava i trideset i sedam poglavlja, a magistar je koristio čak 321 izvor pri samom pisanju istog.

Nakon odbrane magistarskog rada, mr. Elvedina Pezića i druge bosanske studente primio je i rektor Univerziteta, ukazujući im na taj način počasti.

Mr. Elvedin Pezić rođen je 1977.god. u Travniku. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Busovači, a već kao srednjoškolac se priključuje jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine u kojoj se bori sve do završetka rata, krajem 1995. god. U želji za sticanjem šerijatskog znanja, odlazi prvo u Ujedinjene Arapske Emirate gdje boravi jednu školsku godinu, potom boravi u Jordanu isti taj period, a nakon toga, njegov put sticanja znanja nastavlja se odlaskom u grad Allahovog Poslanika – Medinu El Muneveru na Islamski Univerzitet. Danas živi u Sarajevu.