Milo Đukanović: Pokušaj atentata na mene bio je poruka koja glasi – širenje zapada na Balkan bez suglasnosti Rusije nije moguće’

374

Đukanović je objasnio da li je cilj državnog udara bila njegova fizička likvidacija:

” To nije bio krajnji cilj, već samo sredstvo ostvarenja cilja o kojem sam govorio – destabilizacije i promjene strateškog usmjerenja države. Dakle, meta nije bio Milo Đukanović kao osoba, već kao legitimni premijer i zagovornik politike euroatlantskih integracija. Osim toga, vjerujem da je cilj bio poslati i poruku na još dvije adrese.

Prva je poruka bila upućena regiji – odnosno državama koje su poput Crne Gore u različitim fazama procesa integracije u zapadne strukture – a poruka je da nijedna od njih takve odluke ne može donositi isključivo temeljem vlastitih nacionalnih interesa. Druga poruka bila je adresirana na NATO savez i Europsku uniju, i to da se u budućnosti neće moći širiti na području Balkana bez suglasnosti treće strane – Rusije.