Mursijeva oporuka koju je davno izrekao: “Ne ubijajte svoje lavove da vas ne bi pojeli neprijateljski psi”

1451

Mohammed Mursi je u jednom televizijskom nastupu poslao zanimljivu poruku zulumćrima i tiranima Egipta koji su zatvarali egipatsku mladost: “Ne ubijajte svoje lavove da vas ne bi pojeli neprijateljski psi.”
A zatim je citirao ajet: “Tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj; Allah, uistinu, robove Svoje vidi.” (El-Mu’min, 44.)