Na današnji dan dogodio se najveći masakr u opkoljenom Sarajevu

364

Prije tačno 25 godina 68 Sarajlija je ubijeno minobacačkom granatom koja je pala na pijacu Markale. Ovaj masakr, koji će ostati upamćen kao Markale I, bio je najveći koji se dogodio u toku cijele opsade Sarajeva. Upravo zbog toga ovaj datum se obilježava i kao Dan sjećanja na sve ubijene Sarajlije u periodu 1992-1995. godine.

Tog 5. februara 1994. godine, prema kasnijim svjedočenjima preživjelih, bio je sunčan i miran dan, bez ijednog ispaljenog projektila. Upravo je to i nagnalo veliki broj Sarajlija da dođu na pijacu, bez obzira na to da li su došli nešto da kupe ili tek da prijepodnevnom šetnjom “razbiju” ratnu svakodnevnicu.

Odjednom, sa položaja Vojske RS-a doletjela je minobacačka granata kalibra 120 milimetara, od čije je eksplozije ubijeno 68, a ranjeno 144 stanovnika Sarajeva, koji su se u tom trenutku zatekli na pijaci. Slike ubijenih i ranjenih Sarajlija tog dana obišle su cijeli svijet.

Ovaj zločin bio je i jedna od tačaka optužnice protiv komandanta Sarajevsko-romnanijskog korpusa VRS-a Stanislava Galića. On je na suđenju pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina, među kojima je i granatiranje pijace na Markalama, osuđen na doživotni zatvor.

U arhivi Međunarodnog suda za ratne zločine ostalo je zapisano da je granata ispaljena sa položaja VRS-a. Ovaj zaključak, na osnovu kojeg je donesena presuda, nalazi se u izvještaju kojeg je sačinio ekspert Berko Zečević.

Na mjestu najvećeg masakra u toku opsade Sarajeva 1996. godine postavljena je spomen ploča. Kasnije je dodana ploča sa imenima svih ubijenih, a na mjesto pada granate postavljena je tabla od pleksiglasa.

U ovom masakru su ubijeni: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Faktor.ba