Najbolji način borbe protiv šejtanskih vesvesa (došaptavanja) je njihovo ignorisanje

6175

Pitanje

Imam ozbiljnih problema sa zaboravom, sumnjama i šejtanskim vesvesama (došaptavanjima). Sumnjam u sve i svašta, pa tako na primjer, sumnjam da li sam donio početni tekbir za namaz ili ne, da li sam proučio bismillu ili ne, da li sam pravilno proučio fatihu ili sam izostavio jedan njen ajet ili više, da li sam proučio dovu na rukuu i sedždi, da li sam obavio tešehhud (prvo sjedenje), koliko sam rekata obavio, pa čak imam sumnje oko toga da li sam obavio sehvi-sedždu ili ne. Slična stvar je i sa abdestom, ali i sa čistoćom uopćeno. Pošto imam problema sa izmokravanjem, sumnjam da li je, prilikom obavljanja fiziološke potrebe, istekla mokraća ili se dio mokraće zadržao u mokraćnim kanalima, da li je kap ili više mokraće kanulo na moju odjeću, da li su mi čiste ruke i odjeća, da li su čisti predmeti koje takvim rukama dodirnem, i sl. Sumnjam također da li mi je prilikom spavanja, iz spolnog organa, izašla mokraća, sperma ili mezj, da li sam u toku namaza pustio vjetar ili ne, da li sam kod gusula i abdesta dovoljno oprao kosu, da li je voda dospjela do kože, itd. Ni sam više ne znam kako da postupim? Šta da učinim kako bi nestalo ovih sumnji, koje me, oprostite mi na izrazu, dovode do ludila? Mislim da sam iscrpio sve mogućnosti!

Vijeće za fetve islamskog portala www.islamweb.com

Hvala Allahu i neka je mir i spas na Poslanika, njegovu časnu porodicu i ashabe. Iz tvog pitanja može se razumjeti da je vesvesa kod tebe već u poodmakloj fazi, i da je šejtan, putem nje, uspio ozbiljno narušiti tvoje duhovno i psihičko zdravlje, zbog čega ti savjetujemo da se što prije obratiš povjerljivom doktoru i potražiš adekvatne savjete i upute. Ono što ti mi kao šerijatski stručnjaci možemo savjetovati jeste da ignorišeš sve vrste vesvese i da se uopće ne osvrćeš na njih, bez obzira bile one u namazu, abdestu, čistoći, ili bilo kojoj drugoj stvari. Ako sumnjaš da li je iz tvog spolnog organa izašla nečistoća, ili sumnjaš da li je dospjela na tvoju odjeću ili tijelo, drži se osnove, a ona je pretpostavka kontinuiteta (zadržvanja) nekog stanja, u konkretnom slučaju pretpostavka da ništa nije izašlo iz tijela i da ništa nije dospjelo na odjeću. Što se tiče izlaska kapi mokraće nakon mokrenja i zadržavanja mokraće u mokraćnim kanalima, pojasnilo smo u više navrata, da je osoba koja ima problema sa izmokravanjem dužna sačekati dok mokraća u potpunosti isteče i tek nakon toga uzeti abdest i obaviti namaz u potpuno čistom stanju. Ali ako su te pojave (isticanje mokraće, sukrvice, gnoja, gasovi) stalne, tj. traju cijelo jedno namasko vrijeme, u tom slučaju potrebno je sačekati nastupanje namaskog vremena, očistiti se, uzeti abdest i obaviti namaz. Tako obavljen namaz je pravno valjan i nije ga potrebno ponavljati. Generalno, muveses (osoba koja ima problema sa vesvesama) može koristiti olakšavajuća pravna rješenja, držati se onih pravnih mišljenja koja u datim okolnostima predstavljaju olakšicu, što je uskladu sa šerijatskim pravilom ”olakšvanja i otklanjanja poteškoće”.  Allah najbolje zna!