Nakon ujedinjenja srpske politike: Dodik najavljuje promjenu Ustava RS-a

1348

Milorad Dodik vuče posljednje poteze u formiranju nove skupštinske većine u parlamentu RS-a. Novoizabrani član Predsjedništva BiH izjavio je da se trenutno nazire podrška 56 narodnih poslanika vladajućoj koliciji u Narodnoj skupštini Republike Srpske. “To znači da možemo da uđemo i u ustavnu reformu”, poručio je Milorad Dodik otkrivši zašto je uložio toliko energije na ujedinjenju srpske politike u manjem bh. entitetu.

Promjena Ustava Republike Srpske je najvažniji politički korak za velikosrpsku politiku. Donošenje novog Ustava ocijenjeno je kao ključni korak kao državnosti RS-a. Promjene Ustava Republike Srpske sasvim sigurno će se kretati u pravcu jačanja njene državnosti i prava na samoopredjeljenje, a što će se izraziti kroz određivanja prava na referendum za nezavisnost.

Novi Ustav RS-a će biti iskorišten za vraćanje većine nadležnosti koje su prenesene sa entiteta na državni nivo.

Drugi niz pitanja odnosiće se na odnos prema institucijama BiH.

„ Dosadašnji ustavni sistem u BiH paralelno postavlja sistem odlučivanja u institucijama BiH. To je onaj dio nadležnosti koje su dejtonskim Ustavom date BiH, a on bukvalno ide paralelno sa onim što je kao nadležnost data entitetima. Tako da je tu jako važno da se odvoji ko iz čega izlazi, da li su predstavnici entiteta u zajedničkim institucijama izvorni predstavnici, ili će morati da se ponašaju kao delegirani predstavnici iz RS“, kaže pravni stručnjaci iz RS-a.

Ukidanje Vijeća naroda je posebna želja Milorada Dodika. Zato će on učiniti sve da tu zakonodavnu iznsituciju izbaci iz Ustava RS-a. “U dejtonskom Ustavu nema Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Ja se zalažem za to da se ukine Vijeće naroda i da parlament Republike Srpske suvereno i definitivno donosi odluke”, istakao je Dodik.

Ukidanjem Vijeća naroda položaj Bošnjaka će biti dodatno ugrožen, odnosno Bošnjaci će na taj način biti skoro potpuno politički izbrisani.

Ako Republika Srpska na kraju uspije promijeniti Ustav sa svim najavljenim promjenama koje bi u velikoj mjeri ogrozile prava drugih naroda, to će značiti da je međunarodna zajednica saglasna sa svim željama velikosrpske politike. Zato je Dodik uvjeren da je novi Ustav taj najbitniji korak ka nezavisnsoti RS-a.