Namaz – veličanstveni stub islama

193

Hatib: dr. Ali el-Huzejfi / Preveo i sažeo: Amir Durmić

Koliko vodimo računa o veličanstvenom stubu islama, najplemenitijem djelu i nemjerljivom dobru kojim Uzvišeni Allah popravlja naše stanje na dunjaluku i podiže naše stepene na ahiretu? Koliko smo posvećeni namazu, tom djelu koje se nakon očitovanja šehadeta broji najvrijednijim djelom u islamu?

Uzvišeni Allah je namaz propisao svakom ummetu i svaki pojedinac iz svakog ummeta će ponaosob biti pitan za njega. Međutim, Uzvišeni Allah je ummet Muhammeda s.a.v.s., posebno odabrao i ukazao mu posebnu blagodat jer im je pet dnevnih namaza propisao u Noći miradža, u visokim nebeskim sferama naredivši ga direktno Svome poslaniku, bez posredništva meleka Džibrila. Potom je najplemenitiji melek, melek Džibril, poučio Muhammeda s.a.v.s. na koji način će obavljati namaz, a onda je on, s.a.v.s., svoje ashabe poučio kako će klanjati rekavši im: ”Klanjajte onako kako mene vidite da klanjam.” (Buhari)

Činjenica da je Uzvišeni Allah direktno Muhammedau s.a.v.s. naredio namaz bez ikakvog posrednika, dovoljno govori o važnosti i vrijednosti namaza, te mjestu kojeg zauzima u vjeri islamu. Slobodno možemo kazati, da kada bi svi muslimani na dunjaluku držali do namaza onako kako su do njega držale prve generacije muslimana, ovaj ummet bi se uz Allahovu pomoć riješio velikih tegoba i nevolja koje ga pritišću posljednjih decenija, te bi opet uživao u blagodatima na ovom, i nadao se lijepom ishodu na budućem svijetu. Što više pojedinaca u jednoj zajednici obavlja namaz, to je dotično društvo bolje, a zla u njemu je manje. Samo nemaran odnos prema namazu i njegovom obavljanju, cijelom ummetu donosi probleme, pa šta onda reći ukoliko ga muslimani u potpunosti zanemare i ne budu ga ni klanjali?

Kazala je Ummu Seleme, r.a.: ”U vijeme Poslanika, s.a.v.s., ljudi su za vrijeme namaza gledali tačno u mjesto sedžde, u vrijeme Ebu Bekra su gledali približno na mjesto sedžde, u vrijeme Omera svoje su poglede počeli usmjeravati u pravcu Kible, a u vrijeme Osmana su se počeli osvrtati (pogledom) lijevo i desno, i onda je nastupila fitna.” Dakle, svojom pronicljivošću, Ummu Selema je shvatila da je samo nemaran odnos prema namazu bio jedan od razloga previranja i međusobnih nesuglasica među muslimanima, koje će dovesti do velih smutnji i skušenja. Braćo muslimani, prvo ćemo na Sudnjem danu biti pitani za namaz, pa ako nam bude ispravan, ispravna će biti i naša ostala djela, a ako nam namaz bude pokvaren (i odbačen), pa i naša druga djela će biti odbačena. (Taberani)

Svoje namaze moramo ukrasiti skrušenošću i posvećenošću, jer onima koji na takav način namaz obavljaju, Uzvišeni Allah garantuje uspjeh: ”Vjernici su uspjeli, oni koji molitvu svoju ponizno (skrušeno) obavljaju…” (El-Mu'minun, 1-2)

Najvrijedniji namaz je onaj kojeg muškarac obavi u džematu (tj. u džamiji) a ženin najvrijedniji namaz je onaj kojeg obavi u svojoj kući. Na ova pravila ukazuju mnogobrojni vjerodostojni hadisi. Iako ćemo na Sudnjem danu prvenstveno biti pitani za farzove, ne smijemo zanemariti niti se nemarno se odnositi ni prema sunnetima niti nafila namazima. Samo za dva rekata sabahskog sunneta, Poslanik, s.a.v.s., je kazao da su vrijednija od dunjaluka i onoga što je na njemu. (Muttefekun alejhi)

Za svaku sedždu koju učinimo Uzvišenom Allahu, On nas podiže za jedan stepen i briše nam jedan od grijeha. Zato poštovana braćo, uvijek imajmo na umu obligatnost i vrijednost namaza, jer je to jedini način da postignemo uspjeh na ovome i buduće svijetu. Ne budimo od onih koji su se namarno prema namazu odnosili i koji su ga zapostavljali, što je uzrokovalo njihovom konačnom i istinskom propašću: “Šta vas je u Sekar (Džehennem) dovelo?” “Nismo” – reći će – “bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla.” (El-Muddesir, 42-47)