Nije dozvoljeno reklamirati banke koje posluju na kamatnoj osnovi i to u izdanjima IZ, to je greška

1129
bbe059ca589bc8c9b657f41281f9b2f3

Prenosimo veoma zanimljivu fetvu profesora dr. Enesa Ljevakovića koja je danas objavljena na web stranici Rijaset.ba. Naime, Rijaset Islamske zajednice je u takvimu za 2014. godinu objavio reklame BBI banke i Vakufske banke. Objavljivanje reklama spomenutih banaka bio je razlog neimenovanom muslimanu da postavi pitanje profesoru Ljevakoviću. U nastavku prenosimo pitanje i odgovor.

Pitanje: Esselamu alejkum!

Nedavno sam kupio takvim za 2014. godinu i vidio sam u njemu da se nalaze reklame za banke koje stiču profit kamatom.

Tim povodom vas pitam za stepen zabrane kamate u Islamu općenito, reklamiranja banaka i njihovih usluga, i zbog čega uopšte publikacija Islamske zajednice ima za potrebu da to stavi u takvim? Zašto se to desilo?

Odgovor: Esselamu alejkum!
Nije dozvoljeno reklamirati banke koje posluju na kamatnoj osnovi, a pogotovo ne štednju uz kamatu, i to u izdanjima IZ. To je greška.