NOVA AFERA U MO I OS BIH: Nakon konzervi, vojnici Bošnjaci u Derventi dobijali burek sa svinjskim mesom!?

2323

Nakon što je u konzerviranom junećem programu namijenjenom za ishranu vojnika Bošnjaka u Oružanim snagama BiH pronađeno svinjsko meso, isti slučaj dogodio se i sa burekom koji je isporučivan kasarni u Derventi!

Odgovor na naš upit Ministarstvu odbrane BiH u vezi sa prvom aferom još uvijek nije stigao, ali smo zato na uvid dobili novu dokumentaciju kojom se potvrđuje da problem ishrane Bošnjaka u OS BiH nisu samo konzerve sa primjesama svinjskog mesa već i neki drugi artikli koji se serviraju na meniju vojničkih restorana.

Početkom augusta ove godine pripadnicima OS BiH smještenim u kasarni u Derventi, „Pekara Ilić“ iz ovog grada krenula je sa isporukom artikla „Pita sa mesom“ od 350 grama.

Sastavni dio ugovora su bili tehnički uslovi, po kojima je predviđeno da artikal u svom sastavu ne smije imati primjesa svinjskog mesa.

Vojnici Bošnjaci, smješteni na lokaciji Derventa, su odmah posumnjali da je sastav mesa u pitama sumnjivog porijekla i higijenske ispravnosti. Njihovi apeli prema pretpostavljenim ponovo su, kao i u slučaju konzervi koje je iz Srbije uvozila firma sa Sokoca, ušli u začarani krug zataškavanja stanja na terenu.

Nakon insistiranja, neprestanih prozivki, te u strahu od izbijanja afere u javnost, nadležni logističari su konačno izdali odobrenje da se prilikom prijema sumnjive robe uzme uzorak s ciljem utvrđivanja kvaliteta.

Ispitivanje je, početkom septembra, izvršila ovlaštena laboratorija Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci. Prilikom pregleda, u spornim pitama detektovano je prisustvo svinjskog mesa, što je po njihovom mišljenju u suprotnosti sa odredbama tehničkih uslova ugovora po kojima su vršili analizu.

Ova informacija o porijeklu i higijenskoj ispravnosti spornog artikla skrivana je na nivou MO i OS BiH skoro mjesec dana.

Konačno, Ministarstvo odbrane umjesto da odmah raskine ugovor sa dobavljačem, početkom oktobra, šalje zahtijev dobavljaču, sa relevantnim podacima iz analize, te od istog traži da otkloni „propuste“ i da ih o tome pismeno obavjesti.

Tek prije nekoliko dana, nadležni iz Oružanih snaga šalju informaciju prema jedinicama, koje su smještene u kasarni Derventa, da je pronađen uzrok propusta, te da se ovakvi i slični propusti u budućnosti neće dešavati.

Pripadnici Oružanih snaga BiH-Bošnjaci, upozoravaju da nadležni problem ne vide u dokazanom sastavu i higijenskoj ispravnosti namirnica koje oni konzumiraju, već upravo u njima samima, onima koji ukazuju na ove stvari.

Problem su, dakle, oni koji pokušavaju ostvariti svoja zagarantovana prava u skladu sa Zakonom o službi u OS BiH, pravom jednakih mogućnosti i pravom na vjerske slobode, odnosno da neće biti diskriminisani ni po kojem osnovu, a pogotovo na osnovu svoje vjeroispovjesti (član 28.i 29. zakona).

Dok Ministarstvo odbrane i dalje šuti, ponovno postavljamo pitanja iz teksta od prije nekoliko dana: „Čime su to dva mjeseca bili zaokupljeni bošnjački rukovodeći kadrovi u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama ako dozvoljavaju ovakve apsurde i ostaju gluhi i nijemi na pritužbe vojnika, ako se zna da je većina njih obavila hadž o trošku Vojnog muftijstva?

(Index.ba)