Pogledajte kako Albanci u Tirani obilježavaju prekid utakmice u Beogradu

7437