Pripremamo li se za ispit poslije kojeg nema socijalnih rokova niti popravnog

610

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Juni je mjesec velikih vrućina i završnih ispita u srednjim školama i na fakultetima. Stoga ćemo iskoristiti ovu priliku da našu djecu, učenike i studente, a prije svega nas roditelje, podsjetimo na najvažniji ispit u cjelokupnom našem životu, kao i na učitelja, odnosno profesora, koji je svima nama davno objasnio gradivo, zatim podijelio pitanja i obavijestio nas o ispitnom roku.

Naime, taj profesor nas je obavijestio da je naš ispit podijeljen na svega dva semestra, na dva vremenska roka, da će na ispitu (u oba roka) biti samo sedam pitanja, te se zakleo Allahom da neće doći do promjene pitanja ni pod kojim uvjetima.

Nakon toga, studenti su se podijelili u dvije skupine: prva skupina ga je odbila i nije povjerovala u to što im je profesor govorio i druga skupina koja je povjerovala u sve što je govorio i u ispit koji slijedi. Zatim se ta druga skupina podijelila također na dvije grupe: Oni koji su upozorenja i pitanja ozbiljno shvatili i uspješno položili prvi semestar ili prvo polugodište i čekaju drugi semestar i drugo polugodište, i drugi koji su kazali: mi ćemo učiti pred sami ispit i nadamo da se ćemo uspješno završiti ispit, pa im se omaklo i nisu prošli.

Da li znate o kojem učitelju je riječ? To je učitelj čovječanstva i najbolji profesor svih vremena, posljednji Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. On nas je upozorio na veliki ispit koji će sigurno uslijediti i obavijestio nas je o pitanjima koja će biti na ispitu. Radi se se, kako smo kazali, o sedam pitanja: tri pitanja u kaburu, a četiri na Sudnjem danu.

Što se tiče pitanja u kaburu to su: Ko ti je Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je poslanik? Ova pitanja su vrlo lahka i jednostavna na zemlji i odgovor na njih znaju skoro svi muslimani, i djeca i odrasli, ali su ta ista pitanja pod zemljom, u kaburu, vrlo teška i malo je onih koji će na njih odgovoriti ispravno. A to su istinski sretnici koje je Allah obećao učvrstiti postojanom riječju i na dunjaluku i na Ahiretu.

Zato, dragi roditelji, predstavimo sebi sliku kada naša djeca budu polagala taj ispit, i to pojedinačno, jedno po jedno, sa njima neće biti roditelja, niti braće i sestara, niti rodbine i prijatelja.

Nema potkupljivanja i stavljanja u index 100 eura ili konvertibilnih maraka, niti će im prilikom odgovora koristiti imetak, ni ugled, niti bilo šta drugo. Sjetimo se te tijesne sale za polaganje ispita koja se zove kabur, u koju ćemo svi ući pojedinačno, u kojem će nas ostaviti naši najbliži i brzo se vratiti svojim kućama i svojim dunjalučkim poslovima.

Nakon toga svakome će doći dva meleka i pitati ga: Ko ti je Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je Poslanik?

To će bit prvi semestar ili polugodište i ispit iz ova tri pitanja sve dok Allah, dž.š., ne naredi meleku Israfilu da puhne u Sūr, nakon čega će umrijeti sve što je na Zemlji i na nebesima. Ostat će samo Stvoritelj i Gospodar svih svjetova, Allah, dž.š.

Zatim će Allah narediti meleku Israfilu da drugi put puhne u Sūr i svi će ljudi oživjeti i stati pred Allaha u danu najvećeg straha, u kojem će trudnica svoj plod pobaciti, a dojilja će zaboraviti ono što doji. To je dan kada će čovjek pobjeći od brata svoga, od majke svoje i od oca svoga i od sinova svojih i od kćeri svojih i od druge svoje, na dan kada će se čovjek sjetiti onoga što je uradio.

Allah će sakupiti sve ljude na jednom mjesto, a sunce će se spustiti iznad njihovih glava i ljudi će osjetiti sve nedaće i sve strahote Sudnjega dana.

Tada će uslijediti odlučujući ispit. On ima samo 4 pitanja. A ta četiri pitanja su spomenuta u hadisu: ”Na Sudnjem danu, ni jedan čovjek se neće pomjeriti sa svoga mjesta dok ne bude pitan za četvero: za mladost – kako ju je proveo, za život – u čemu mu je prošao, za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i za znanje – šta je s njim uradio.” (Tirmizi)

Svaki vjernik se, na osnovu dunjalučkih ispita, prisjeća ispita na Ahiretu, a ogromna je razlika između tih ispita. Na dunjaluku se ispit može odgoditi za drugi rok, može se ponoviti, a na Sudnjem danu, onaj ko padne i ne položi ispit nema više popravnog niti socijalnih rokova. Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur'anu je objavio: ”Reci: ‘Stradat će uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!'” (Ez-Zumer, 15.)

Zato, dragi roditelji! Mi koji pripremamo sebe i svoju djecu za ahiretski ispit, treba da se istinski bojimo Allaha u pogledu naše djece. Dužni smo da ih naučimo da je najveći uspjeh u spoznaji istine, spoznaji Allaha, dž.š., i činjenju djela sa kojima je Allah zadovoljan. Učimo ih da je sreća u pokornosti Allahu, u slijeđenju Kur'ana i Sunneta,  u islamskom ahlaku i moralnom životu, jer ćemo biti pitani za svoju djecu na Sudnjem danu.

Oče i majko, čuvajmo se da nam sinovi i kćeri ne dođu na Sudnji dan kao naši parničari pred Allahom. Da, iako smo njihovi roditelji, ne kažu: ”Allahu dragi, pitaj moga babu, pitaj moju majku, zašto su me izdali i upropastili na dunjaluku i zašto me nisu odgojili u vjeri islamu?”