Rat za treći entitet je počeo, prva ofanziva kreće 12. oktobra!

7904

Piše: Ezher Beganović

www.saff.ba

Svi političari u Bosni i Hercegovini slažu sa da će nakon oktobarskih izbora uslijediti proces korjenitih reformi u našoj zemlji. Međunarodna zajednica je odlučna da se taj proces dovede do kraja. Vidimo da je za sprovođenje tog plana zadužena Njemačka. Sve strane, osim bošnjačke, saglasne su da je potrebno u Bosni i Hercegovini stvoriti još jednu administrativnu jedinicu, odnosno treći entitet. Hrvati u BiH vide da je ovo jedinstvena, tj. posljednja prilika da konačno realiziraju svoj san o trećem entitetu. Zato su ovih dana krenuli u ozbiljnu kampanju. Srbi u ovom slučaju smatraju da će nova podjela oslabiti Bosnu i Hercegovinu, odnosno skrenuti pažnju sa Republike Srpske i olakšati njen put ka nezavisnosti. Postoje i oni koji smatraju da je aktuelna priča o trećem hrvatskom entitetu samo još jedna predizborna igra, jeftino prikupljanje predizbornih poena. Nažalost, ima mnogo dokaza da je riječ o ozbiljnom procesu, a ne o predizbornoj igri pojedinaca. Dovoljno je samo vidjeti kako se ponaša Republika Hrvatska po ovom pitanju i biće sve jasno. Zvanični Zagreb je odlučan i više ne krije da je za stvaranje trećeg entiteta. Ivo Josipović i SDP-ova vlast otvoreno zagovaraju ustavno izjednačavanje Hrvata u BiH sa ostalim narodima, odnosno da i Hrvati dobiju svoje parče Bosne i Hercegovine. I vlast i opozicija u Hrvatskoj zastupaju isti stav. Naravno, Hrvatska se tako ponaša jer je vidjela da međunarodna zajednica gura takvo rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Zašto se odmah ne krene u rekonstrukciju BiH i stvaranje trećeg entiteta, zašto se čekaju izbori? Zato jer je ključni uslov postizanja željenih reformi pristanak bošnjačke strane. Međunarodna zajednica se nada da će izbori riješiti ovaj problem i da će na izborima proći bošnjački političari koji će biti spremni na izdaju, odnosno da će se nakon izbora moći formirati bošnjačka politička većina koja će biti spremna da prihvati ponuđenu rekonstrukciju BiH i stvaranje trećeg entiteta. Ako se ipak dogodi da Bošnjaci svojim glasovima omoguće dovoljno moći političkoj opciji koja se odlučno protivi stvaranju trećeg entiteta, u tom slučaju nastupa period pun izazova. Wolfgang Petrič je ovih dana rekao sljedeće: “Ne postoji mogućnost da se nastavi kao do sada. Čak i ako naredni izbori ne donesu promjene, uvjeravam vas da će promjene doći u BiH veoma brzo”. U praksi to znači da će se stvarati vještačke krize i haosa u zemlji i na taj način vršiti pritisak na bošnjačku stranu da pristane na treći entitet. Moguće je da će situacija u BiH biti toliko teška i neizvjesna da će mnogi pomisliti da je opstanak Bosne i Hercegovine doveden u pitanje ako se ne pristane na treći entitet. Hrvati će uz pomoć Srba iz RS-a potpuno blokirati državni nivo, a imaju mogućnost da sami blokiraju federalni i kantonalni nivo, pa čak i pojedine općine. Pored navedenog, moguće je očekivati ponovno pokretanje protesta, a ni nasilje nije isključeno. Bojimo se da se planira napraviti bezizlazna situacija, stanje koje će omogućiti nametanje rješenja.

Nema sumnje da Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake čekaju teški izazovi. Prvi izazov su izbori. Već tada će se znati šta nas čeka.Rat za treći entitet je počeo, prva ofanziva kreće 12. oktobra!