Rešad ef. Plojović: Položaj muslimana u Srbiji daleko najteži u odnosu na sve bivše republike zajedničke države

488

Potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice (IZ) u Srbiji i direktor Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru Rešad ef. Plojović je u intervjuu za portal Vijesti.ba govorio o trenutnom položaju muslimana u Srbiji. Efendija Plojović kaže kako je pitanje položaja muslimana u Srbiji bolno pitanje za Islamsku zajednicu, jer i pored Ustava i niza zakona muslimani se bore da ostvare elementarna prava, koja su pomenutim garantovana.

„Na žalost, ali to moram reći, položaj muslimana u Srbiji je daleko najteži u odnosu na sve bivše republike zajedničke nam države Jugoslavije. Postoje problemi u realizaciji islamske vjeronauke, položaju i tretiranju odgojno-obrazovnih ustanova IZ-e koje su odnovljene prije skoro 30 godina, imaju legitimitet, ali zakonom nije precizno regulisano sve što se tiče priznavanja dipoloma, prava učenika ili studenata itd“, ističe Plojović.

On ističe kako je poseban problem oduzeta vakufska imovina čiji povratak IZ-i i pored Zakona o restituciji nikako da se pokrene i krene željenim intenzitetom.

„I dok se SPC-u i nekim drugim vjerski zajednicama vraća oduzeta imovina, poklanja i pripisuje dodatna državna imovina, Islamskoj zajednici je prije nekoliko mjeseci vraćen samo jedan objekat u Novom Pazaru, što je malo, ali zbog simbolike, jer se radi o prvom vakufu Gazi Isa-bega, predstavlja dobar početak. Svi pomenuti, ali i mnogi drugi problemi sa kojima se suočavamo kao muslimani i Islamska zajednica u Srbiji povezani su sa postojanjem paralelizma u Islamskoj zajednici, koji je vještački nastao u oktobru 2007. i održava se uz pomoć nadležnih državnih i lokalnih političkih i obavještajnih faktora sve do danas“, kaže Plojović.