Samo Srbi mogu imati grb grada na kojem je ljudska (muslimanska) glava nabijena na sablju

509

Na zvaničnom grbu Kikinde naslikana je sabljom probodena turska glava, dok je na pečatu Velikokikindskog distrikta lav koji u jednoj ruci drži mač, a u drugoj tursku glavu.
Ovo nije uradila neka radikalna nevladina organizacija, grb Kikinde je politička odluka većinskog srpskog naroda (74% stanovništva Kikinde čine Srbi). Šta možemo očekivati od običnog srpskog puka, kada su im prvaci nastrojeni veličanju kulta klanja.