Saudijska Arabija dnevno povuče oko 9.000 primjeraka Kur’ana iz Mesdžidul-harama u Mekki u vrijeme hadža

5

Glavno predsjedništvo za pitanja dvije svete džamije u Mekki i Medini, otkrilo je da Uprava za mushafe i druge knjige dnevno povuče 9000 primjeraka Kur’ana u toku ramazana i hadža. To su primjerci Kur’ana koji su bez odobrenja donešeni u Mesdžidul-haram u Mekki, a većinom su štampani u Siriji.

Predsjedništvo je objasnilo da obezbjeđuje više od milion Kur’ana koji se štampaju u kompleksu kralja Fahda, dok neki posjetioci (hadžije i mu’temiri) Mesdžidul-Harama u Mekki unose primjerke Kur’ana koji nisu provjereni i tačni, u kojima su neki ajeti ispreturani, a u nekima nedostaju određeni ajeti ili čitave stranice.

Direktor odjela za medije i komunikaciju pri Glavnom predsjedništvu, šejh Halid bin Muhamed el-Harisi, rekao je da Uprava za mushafe i knjige u Mesdžidul-haramu svakodnevno povlači oko 9 hiljada Kur'ana sa greškama u štampanju, a oni koji donose takve primjerke Kur'ana u Mekku žele time steći sevab i nagradu ne znajući da su to primjerci Kur'ana sa štamparskim greškama.

On je dodao: “Svakodnevno podijelimo 1000 primjeraka Kur'ana hadžijama, a uz Kur'an i serdžadu za namaz i CD na kojem je snimljeno učenje Kur'ana imama dviju svetih džamija, te poučnu knjižicu o obredima hadža. A osim toga, slijepim hadžijama obezbjeđujemo primjerke Kur'ana koji su pisani Brajevim pismom.”

O mehanizmu pripremanja Kur'ana i njihovoj raspodjeli unutar Svete džamije u Mekki, Halid ibn Muhamed, rekao je: “Imamo 4 smjene koje rade u toku 24 sata, gdje više od 70 službenika i 140 radnika uređuje i stavlja Kur'ane na police i distribuira na mjesta koja su određena za to. Oni se brinu za čistoću polica i povlačenje primjeraka Kur'ana koji sadrže štamparske greške.”