Saudijska Arabija i UAE doniraju 12 milijardi dolara Sisiju u oktobru

2932

Visoki dužnosnik egipatske vlade otkrio je neke pojedinosti vezane za nedavnu posjetu egiptaskog predsjednika Abdul Fetaha Sisija  Saudijskoj Arabiji.

On je objasnio da je Sisi, prošle nedjelje, posjetio Saudijsku Arabiju kako bi utanačio nastavak pomoći Egiptu od strane zemalja Zaljeva, na čelu sa Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u iznosu od 12 milijardi dolara koja bi bila isplaćena u nekoliko faza, poćevši od okotbra ove godine.

Ovaj izvor je rekao da je egipatska vlada dobila obećanja o kontinuiranoj pomoći u vidu ”finansijskog paketa” oko kojeg je postignut sporazum između zvaničnog Kaira i prestonica zalivskih zemalja, ističući da su neke zemlje Zaljeva predložile da se zvanično potpisivanje ovog sporazuma prolongira do sazivanja konferencije ”Egipatski partneri”, u javnosti poznate kao ”Donatorska konferencija”, kada bi se obzaninala pomoć Egiptu, direktna i indirektna, u iznosu od 20 milijardi dolara,  navodi se u novinama ”El-Misru-l-jevm” (”Egipat danas”).

Visoki dužnosnik je još dodao ”da je cilj Egipatske vlade prikupiti na toj konferenciji, osim kredita, oko 70 milijardi dolara u obliku podsticaja i direktnog i indirektnog ulaganja u razvoj Egipta.”