Saudijska Arabija: Uhapšen šejh Sefer el-Havali i njegova dva sina

1805

IslamBosna.ba-Saudijske vlasti su uhapsile šejha Sefera el-Havalija, koji je teško bolestan, i njegovu dvojicu sinova, Abdurrahmana i Abdullaha, nekoliko dana nakon što se pojavila neobjavljena verzija njegove nove knjige Muslimani i zapadna civilizacija u kojoj daje korisne savjete na preko tri hiljade strana porodici Alu Saud i učenjacima.

Prema toj verziji knjige, el-Havali (68) govori o milijardama dolara koje su Saudijska Arabija i zemlje Zaljeva potrošile na Sjedinjene Države tokom prošlogodišnje posjete Rijadu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Dr. Sefer b. Abdur-Rahman el-Havali el-Gamedi, završio je Fakultet šerijata na Islamskom univerzitetu u Medini, a zatim je na Univerzitetu ”Kralj Abdul-Aziz” (sadašnji Ummul-Kurra) u Mekki nastavio školovanje iz oblasti akide i savremenih ideoloških pravaca. Magistrirao je na temu “Sekularizam i njegov utjecaj na islamsko društvo”, a rad je dobio najveće ocjene i preporučen je za štampu od strane Univerziteta.

Pod nadzorom šejha Muhammeda Kutba, kao mentora, doktorirao je na temu “Fenomen irdža’ u islamskoj misli”.

Zbog otvorene kritike novonastalih problema u Saudiji i javnog govora o zapadno-američkim zavjerama protiv muslimana, šejh je bio zatvoren od 1415. h.g. do 1420. h.g. (1994-1999.)

Znanje je tražio pred velikim brojem učenjaka, profesora, mislilaca i mudraca, a među najpoznatijima su sljedeći: šejh Muhammed Emin eš-Šankiti i šejh Muhammed Muhtar eš-Šankiti (tefsir), dr. Abdul-Azim eš-Šenavi i dr. Abdur-Reuf el-Lebdi (gramatika), šejh Hamad el-Ensari i šejh Abdul-Gafar Pakistani (hadis), šejh Abdul-Azim Fujad (usuli-fikh), šejh Abdul-Muhsin el-Abad (fikh), šejh Muhammed el-Medžzub (književnost), šejh Muhammed Kutb i šejh Muhammed el-Gazali (ideološki pravci), šejh Hamad el-Ensari, šejh Jusuf eš-Šejh i šejh Abdul-Kerim Murad (akida).

Šejh El-Havali je radio kao profesor akide, vjera i pravaca na Univerzitetu ”Ummul-Kurra” u Mekki, držao je predavanja tumačeći Tahavijevu poslanicu u 1000 (hiljadu) radnih sati, držao je brojna stručna predavanja iz oblasti akide i ideoloških pravaca, držao je mnogobrojna opća predavanja, pisao je posebna djela o borbi između islama i cionizma, kao što su: Kuds između istinitog i lažnog obećanja (knjiga je prevedena na bosanski jezik), Dan Božije srdžbe (knjiga je prevedena na bosanski jezik), Intifada i savremeni Tatari, Poruka/pismo iz Mekke.

Izabran je za glavnog predstavnika Svjetske inicijative za suprotstavljanje neprijatelju, a također je član mnogobrojnih naučnih i misionarskih udruženja i asocijacija. Iako je šejh imao jak moždani udar, to ga nije omelo da nastavi svoje djelovanje i ulaganje napora u iznalaženju rješenja za novonastale probleme muslimana i prevazilaženja dekadence koja je prisutna u ummetu.

IslamBosna.ba