SDA: Potvrđena istina o genocidu i  zaslužena doživotna kazna zločincu

342

Pravosnažna presuda ratnom zločincu Radovanu Karadžiću za genocid i zločine protiv čovječnosti ima historijski značaj i nosi poruke koje je potrebno da uvaže i razumiju svi u Bosni i Hercegovini i šire.

Presudom Karadžiću potvrđena je istina o genocidnom projektu koji je imao za cilj podjelu Bosne i Hercegovine kroz sistematsko istrebljenje prvenstveno Bošnjaka, ali i drugog nesrpskog stanovništva, sa teritorija RBiH pod političkom i vojnom kontrolom Karadžićevog režima.

Nesporno je dokazana činjenica da je Karadžić bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata odgovornog za najbrutalnije povrede međunarodnog prava od Drugog svjetskog rata, kroz izvršena masovna ubistva, progone, mučenja i silovanja, te razaranja bosanskohercegovačkih gradova i sela.

Unatoč tome što za zločine u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku  namjera nije kvalificirana kao genocidna, ostaje činjenica da su i oni dokazani i kažnjeni, a kroz dokumentovane dokaze u procesu definitivno je određena njihova suština.

Iako bez ovih sedam  općina pravna istina nije izrečena do kraja, ova presuda, uz druge haške presude, predstavlja jedini međunarodno relevantni pravni okvir koji nedvosmisleno ukazuje da ne može biti tri istine o ratu u BiH, već samo jedna kojoj je ova presuda najbliža.

Izrečena doživotna kazna predstavlja djelimičnu satisfakciju žrtvama, iskaz razumijevanja  civiliziranog svijeta za patnje naroda u BiH, te važnu poruku da je pravda spora ali ipak dostižna.

Pozivamo sve političke predstavnike u Bosni i Hercegovini da se suoče sa istinom i priznaju činjenice sadržane u  Presudi, te da hipoteku za počinjene zločine ne stavljaju čitavom srpskom narodu na teret, već Karadžiću i drugim presuđenim članovima UZP-a odgovornog za genocid. Samo na istini možemo graditi potrebno povjerenje među narodima, i time garantovati sigurniju budućnost Bosne i Hercegovine  i  generacija koje dolaze.