Šejtanova hutba stanovnicima vatre

0

S arapskog preveo i pripremio Esmir M. Halilović 

Uzvišeni Allah nas je stvorio, On je naš Jedini Gospodar, i On je onaj koji sve zna. Njegovo znanje obuhvata prošlost, sadašnjost i budućnost. Iz svoje Milosti prema nama – običnim robovima Allah nas obajveštava o raznim stvarima pa bilo da su one iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. U kuranskoj suri Ibrahim, Allah dž. š.  nas obavještava o šejtanovoj hutbi koju će održati onima koji su ga slijedili, nakon što Allah presudi svojim robovima.

Ući će tada stanovnici dženneta u prostrane džennete, a nastanit će se nevjernici u džehennemske vatre i provalije, pa će tada ustati Iblis – Allah ga prokleo, među svojim džehennemskim susjedima, te će se ispeti na minber od vatre i počet će svoju hutbu koja je završna riječ za sve njegove spletke i varke koje je činio. I ne radi to Iblis da bi se njihovo stanje popravilo, ne, nego govori kako bi ih još više unesrećio i ražalostio, i kako bi njihovu džehennemsku propas još više povećao. Pa će reći tada:”Zaista vam je Allah istinito obećanje dao” tj.- preko Svojih poslanika a. s.  Obećao vam je da ako budete slijedili Njegove poslanike da ćete uspjeti i spasiti se na oba svijeta, da će vam On podariti upravu nad Zemljom, da će vam dati neizmjerne blagodati. “A i ja sam vam obećavao pa sam svoja obećanja – koja sam vam tvrdo dao, iznevjerio” kao što vas je upozorio Uzvišeni:”Obećava im i “garantuje” im, a ustvari, šejtan im ne obečava ništa osim  sigurnu propast.” Zatim će nastaviti Iblis – Allah ga prokleo,:”Ja nikakve vlasti nad vama nisam imao” tj. i nisam imao ni dokaza koji su valjani, “Samo sam vas pozivao, a vi ste mi se odazivali”, tj.  ja sam vas samo pozvao u grijeh i nepokornost a vi ste mi se odazivali. “Zato ne korite mene” (danas) “nego korite sami sebe” tj. zbog toga što ste i vi u vatri džehennemskoj, kao i ja, a niste se vašem Gospodaru pokoravali, i zaista ste vi danas sigurni gubitnici. “Niti ja mogu vama pomoći niti vi možete meni pomoći” tj. svi smo u vatri džehennemskoj potpuno bespomoćni i osramoćeni. “Ja nemam ništa s tim što ste me prije Njemu ravnim smatrali” tj. niječem sve uzroke vašeg širka (navodi Katade). “Nevjernike sigurno čeka bolna patnja.” (Ibrahim, 22)

Mufessir eš-Šewkani navodi – kada Iblis održi ovu hutbu da će se srca nevjernička pocjepati od straha i bola. On također navodi i razloge ove njegove hutbe, pa kaže:”On im želi pojasniti pravu suštinu stvari, kako bi njihova bol bila još veća, te im navodi sedam spomenutih stvari kao neoborive dokaze njihove propasti.”

A još prije su oni shvatili i rekli:”Žalili se mi ili trpili, svejedno nam je, spasa nam neće više biti”. (Ibrahim, 21)

“A doista je jadno ono za što su se prodali, kad bi oni samo znali!” (El-Bekare, 102)

Molimo Allaha dž. š.  da ne budemo od onih koji će slušati ovu hutbu, molimo Ga da nas sačuva džehennemske vatre, molimo Ga da nas sačuva od šejtanskih spletki, i molimo Ga da nas uvede u Svoj Džennet. Amin, ja Erhamer – Rahimin!