Šiijske brigade iz Iraka se spremaju za odlazak u Jemen

827

Nakon izjave koja je došla iz brigade “Sayid al-Šuhada” koja pripada iračkom ”Hašd al-Ši'ī” o njihovoj spremnosti da idu u Jemen da se bore uz šiijske pobunjenike Huthe, stigla je javna dobrodošlica od vođe Hutha, Abdul-Melika el-Huthija. On je u svom zadnjem govoru, nakon zahvalnosti Hezbollahu, zahvalio i “lojalistima” u Iraku koji su, kako je rekao: “izrazili svoju spremnost da stanu na stranu jemenskog naroda u njegovoj krizi.”

To koketiranje između dviju strana, može se tumačiti i kao stvaranje javnog mnijenja i ispitivanje reakcija na korake koje je ranije poduzeo iranski politički vrh u jačanju redova svojih saveznika Hutha u Sani, kao što je učinio i sa Damaskom. Pogotovo ako se uzme u obzir da iračke šiijske milicije u Siriji više ne nose veliki teret nakon što je sirijski režim stavio pod kontrolu većinu opozicionih uporišta i nakon što je većina tih milicija oslobođena borbnih zadataka na frontu. Stoga je za očekivati da Teheran sada fokusira svoje napore na dovršetku onoga što je započeo u Siriji, da pruži vojnu i logističku podršku jedinicama ”Ensarullah” koje izvode vojne operacije na priobalni grad Al Hudaydah.

Unatoč nedostatku pouzdanih informacija o ozbiljnosti izjava iz brigade ”Sayid al-Šuhada” u vezi njihovog odlaska u Jemen, ”Quds Al-Arabi” je razgovarao sa nekim Iračanima koji imaju bliske veze sa pripadnicima spomenute birgade i drugih šiijskih milicija.

Prema njihovim izjavama, mnogi mladi šiije koji su pripadnici jedinica ”Hašd al-Ši'i”, kazali su da odluka o odlasku u Jemen čeka samo na svoju praktičnu primjenu. ”Al-Quds al-Arabi” postavio je to pitanje jednom od komandanata tih brigada, ali je on odbio potvrditi istinitost te izjave.

Međutim, nedavna proslava koju su orgnizirale neke jedinice ”Hašda” u Iraku, a koja je posvećena davanju podrške Huthima, bila je jasan pokazatelj o postojanju političke želje za poduzimanjem takve akcije i podizanjem spremnosti za pomoć Huthima.

Vođa brigade ”Sayid al-Šuhada”, Ebu Wala al-Walai, izjavio je u govoru na skupu za podršku Huthima da je on ”mali vojnik koji stoji i čeka na znak gospodina Abdul-Melika al-Huthija.” Dodavši: ”Naredi gospodine Abdul-Melik šta god želiš, brigada ”Sayid al-Šuhada” je pod vašom komandom i ona je dio jedinica ”Ensarullah.”

Brigada ”Sayid al-Šuhada” jedna je od jedinica ”Al-Hašda” odana Aliju Hamneiju, i učestvovala je u akciji osvajanja Mosula 2014.

(Izvor: ”Al Quds Al Arabi”)