Sramotna odluka Dodikovog ministarstva: Novi zločin nad majkom Havom Tatarević

3813

Piše: Ezher Beganović

www.saff.ba
Majka Hava Tatarević je doživjela najteže životno iskušenje. Srpski zločinci su joj ubili šest sinova, muža i brojne bliže i dalje rođake. I tu nije kraj njenim iskušenjima. Majka Hava je ovih dana izložena ogromnom poniženju. Obzirom da živi u dijelu Bosne i Hercegovine kojim suvereno vladaju oni čiji vojnici su pobili njene sinove i muža, majka Hava je prinuđena od njih tražiti svoja građanska prava, da ima barem od nečega da živi. Hava Tatarević je prije nekoliko godina podnijela zahtjev za invalidnu Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske. Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu opštine Prijedor izdaje Havi Tatarević rješenje na pravo uživanja civilne porodične invalidnine u visini od 40 % od osnovice. Ovim rješenjem majki Havi je priznato da joj je u ratu ubijen samo jedan sin. Nakon ovakvog rješenja ona se žalila Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske. A onda je uslijedio pravi šok. Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS-a donosi odluku kojom poništava prethodno rješenje i potpuno oduzima pravo majki Havi na civilnu porodičnu invalidninu. Ovo Dodikovo ministarstvo se potrudilo da do kraja ponizi majku Havu. U obrazloženju svoje odluke Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite navodi da da se ne zna ko je odveo sinove i muža majke Have i da li su oni uopće ubijeni, odnosno da nema dokaza da su ubijeni u ratnim okolnostima ili su ta ubistva uslijedila u nekom krivičnom obračunu.
Kada je dobila ovako obrazloženu odluku Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS-a majka Hava je tri sahata plakala.

majka-hava-1

majka-hava-3

majka-hava-2