Šta bi pisali? I od čega bi živjeli? Da im nije islama i muslimana?

58

Ništa ne bi pisali!
I niodčega ne bi živjeli!
Bili bi ništa!
I niko!
Da im nije islama i muslimana!

Dakle, oni žive od islama!
I hrane se od muslimana!

I neka ih!
Neka žive!
I neka se hrane!
Jer ni suncu ne smetaju oni koji ga ne vide!
Sunce sve grije!
Od sunca svi žive!
I od sunca se svi hrane!
I oni koji su zahvalni i oni koji su nezahvalani!
Jer sunce je dar Božji!
Jer islam je dar Božji!

Dakako, i Borisu Dežuloviću!
Koji ne bi znao šta bi od sebe da mu nije islama!
I muslimana!

Ovako ili onako sa anti-islamom Dežulović je u fokusu!
I ne možeš ga izvadit iz tog fokusa!
On jednostavno hoće da bude u tom fokusu!
U i oko (anti) islama!
I (anti) muslimana!

Nađe Dežulović i povod i razlog!
Da piše o islamu!
Naopaćke!
I o muslimanima!
Naizvrat!

Uvijek!
I kad ga zovne taj njegov drug Skaut u dva iza ponoći!
I kad ga ne zovne!
Uvijek Dežulović ima gotovih priča!
Naopakih!
I naizvratnih!

Jer, čudna je ta šizofrenija!
I opasna je ta bolest!
Kad jednom čovjeka uhvati ne popušta!
Njega je uhvatila!
I zato, džaba je Vijeće za štampu!
Nema tu lijeka!