Suđenje u slučaju “Čemerno”: Svjedok Šišić potvrdio djelovanje haubica sa Čemerna

652

Suđenje u slučaju “Čemerno”, u kojem je optuženo 12 pripadnika TO BiH za navodni ratni zločin protiv civila srpske nacionalnosti, nastavljeno je danas u Sudu BiH svjedočenjem Rame Šišića i zaštićenog svjedoka “H”. U svom iskazu svjedok Šišić je rekao da je bio komandir čete TO Breza u selu Slivno i da se kao dobrovoljac javio da bude vodič za 35 pripadnika TO koji su krenuli da neutrališu položaj haubica koje su bile smještene na Čemernu.

Kao razlog naveo je činjenicu da je za samo tri dana izbrojao 153 haubičke granate koje su sa Čemerna ispaljene na njegovo selo Slivno i još više stotina granata ispaljenih prema Brezi, Visokom i drugim okolnim naseljima. Dodao je da su tim granatama u Brezi pogođene škola, dom zdravlja i drugi civilni objekti, te da je poginulo i nekoliko civila, od kojih je prva žrtva bila njegova komšinica Ćorić Zdravka. Opisujući okolnosti pod kojima je došlo do akcije, Šišić je rekao da je tadašnji komandant odreda „Sretno“ Džemo Hadžić prilikom izdavanja naredbe o sprovođenju akcije rekao da je jedini cilj neutralisanje položaja haubica i da ne smije biti ubijanja, paljenja i zarobljavanja i da akcija ne smije biti duža od 25 minuta jer je toliko vremena potrebno helikopterima JNA koji su bili stacionirani na Nišičkoj visoravni da dođu do Čemerna.

Opisao je i slučaj kada je došlo do verbalnog duela Hadžića i komandira iz Kaknja Teufika Tufe koji je bio ranjen i iz sanitetskog vozila prigovorio Hadžiću da ih je poslao u smrt jer su ih „gore čekale jake snage“. Šišić je rekao da je prvobitno čuo da su u toj akciji poginula tri i tanjena tri pripadnika TO, a kasnije da se taj broj popeo na 5 poginulih i 5 ranjenih. O stradalim na Čemernu nije znao ništa jer nije bio gore, a kasnije je, kao i svi ostali, čuo bezbroj raznih priča. Prilikom svjedočenja zaštićenog svjedoka „H“, branioci optuženih su ponovo imali primjedbe na postupke tužioca Simovića, u prvom redu činjenicu da u prvobitnoj optužnici nije spominjao postojanje haubica na Čemernu koje su djelovale po civilnim ciljevima i samim tim bile legitiman vojni cilj.

Također je branilac Ifet Feraget, u izjavi svjedoka „H“ primjetio da mu je tužilac prilikom uzimanja izjave u maju 2017. godine predočio da će svjedočiti protiv Salke Opaćina (ratni predsjednik općine Breza) i drugih, a ne protiv trenutno optuženih, čime je tužilac prekršio Zakon o krivičnom postupku.

Suđenje se nastavlja narednog četvrtka izvođenjem dva zaštićena svjedoka optužbe.

Piše: S. Spahić