Svjedočanstvo o zlodjelima srpskog fašizma, selo Kljuna – Nevesinje

2904

Autor: Sejfudin Tokić /Facebook

U ljeto 2014. posjetio sam selo Kljuna u okolini Nevesinja i susreo se sa malobrojnim ali odlučnim i hrabrim Bošnjacima , povratnicima u prekrasnom nevesinjskom polju. Kraj srušenog minareta džamije koji je takav ostao da svjedoći o četničko-srpskom fašizmu koji je nedavno harao ovim krajem , mještani su mi objašnjavali da kosti preko pet stotina ubijenih Bošnjaka , uglavnom žena i djece još nikada nisu pronađene i da se vjerovatno nalaze nedaleko od ovih prostora. Sa vidljivim strahom u očima pričali su da većina onih koji su počinili taj stravičan zločin danas nesmetano šetaju Nevesinjem a onda možda nepovezano ali ipak sa ljudskom logikom da ih nikada niko od zvaničnika bošnjačke politike ne posjećuje. Ovi Bošnjaci-heroji jedini su stvarni čuvari Bosne u širokom nevesinjskom polju i potpuno su svjesni činjenice da se BiH i Bošnjacima priprema novi rat i da je jedinia šansa da ga spriječe , da budu spremni za njega i tako onemoguće velikosrpske namjere da sa ovih prostora konačno protjeraju bošnjački narod.