Svjetska unija muslimanskih učenjaka sa velikom zabrinutošću prati suđenje šejhovima u Saudijskoj Arabiji

1113

Svjetska unija muslimanskih učenjaka kategorički odbacuje kvalifikacije terorizma od strane nekih država, jer je zapravo Unija ta koja je izložena terorizmu koji je izašao ispod plašta nekih država. I upozorava da je neprijateljski stav prema ulemi i njihovo hapšenje zbog govora istine, loš znak i nagovještaj Allahove kazne.
Islamski svijet zahtijeva od svojih iskrenih vođa, vjerskih učenjaka i intelektualaca da interveniraju kako bi se oslobodili svi zatvorenici koji su završili u zatvoru samo zbog mišljenja i savjetovanja, poput šejha Selmana el-Awde.

Svjetska unija muslimanskih učenjaka primila je sa velikom zabrinutošću i bolom vijest o početku suđenja onima koji su uhapšeni i zatvoreni zbog mišljenja, savjetovanja i upućivanja hair-dova, poput šejha Selmana el-Awde, dr. ‘Iweda el-Karnija, dr. Halida el-Adžimija, dr. Ali ‘Umerija, dr. Ali Badihdaha, šejha Saliha Alu Taliba, šejha Abdul-Aziza el-Fevzana i drugih.

Spomenuti učenjaci nisu se pobunili protiv države, već su uputili iskrene savjete bez licemjerstva, pristrasnosti i favoriziranja, a njihova je kazna bila zatvaranje i kažnjavanje u zemlji koja je utemeljena na islamskim principima i vjeri tevhida koja se, bez sumnje, temelji na preporučivanju istine i strpljivosti, mudrom i lijepom savjetu. Štaviše, Allahov Poslanik, s.a.v.s., u vjerodostojnom hadisu definirao je kompletnu vjeru kao savjet, rekavši: ”Vjera je savjet”. Rekli smo: ”Kome?” Odgovorio je: ”Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama vjernika i svim muslimanima.” Svaki čovjek, makar bio i vladar, treba da savjetuje i biva savjetovan.
Mi u Svjetskoj uniji muslimanskih učenjaka, koja uključuje desetke hiljada muslimanskih učenjaka iz cijelog svijeta i desetine udruženja i naučnih institucija, izražavamo svoje mišljenje i naglašavamo sljedeće:

Prvo, kategorički odbacujemo optužbe Unije za terorizam, Unije čiji su članovi istaknuti islamski učenjaci, koja je usvojila umjereni, srednji pravac i pristup i koja je odlučno ustala protiv terorizma i raskrinkala terorističke skupine koje su formirale neke države. U vrijeme kada su neke države usvojile programe i prihvatile tekfirske skupine, Unija muslimanskih učenjaka zadržava pravo na odbranu svoga imena i svojih članova svim raspoloživim pravnim i zakonskim sredstvima.

Treba napomenuti da Unija raspolaže pouzdanim informacijama da su neki saudijski učenjaci, kada su željeli da se priključe Uniji, tražili dozvolu lično od kralja Abdullaha preko jednog od nadležnih ministarstava Kraljevine Saudijske Arabije.

Drugo, Svjetska unija muslimanskih učenjaka poziva iskrene vođe, učenjake i civilne institucije da interveniraju kako bi se oslobodili ljudi koji su zatvoreni samo zbog mišljenja u Saudijskoj Arabiji i drugim državama. Ovi ljudi su već dugo u zatvoru bez suđenja, a danas im se sudi po lažnim optužnicama.

Treće, Unija upozorava na posljedice neprijateljskog odnosa prema islamskim učenjacima i njihovo zatvaranje jer govore istinu mudro i lijepim savjetom, ili zbog toga što pozivaju na jedinstvo i pomirenje među braćom, ili zbog njihovog vapaja i opravdanog straha jer vide mnoge nezakonitosti i nepravilnosti u zemlji Dvaju harema, ili zbog toga što upozoravaju na teške posljedice i Allahovu kaznu zbog javnih grijeha.

Šerijatski tekstovi u Kur'anu i Sunnetu ukazuju na to da takav odnos prema islamskim učenjacima neće donijeti ništa dobro, već je to loš znak i nagovještaj Allahove kazne kao što dolazi u ajetu: ”A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade zulumćari! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene.” (Ibrahim, 42.)
Mi molimo Allaha Svemogućeg da popravi prilike u muslimanskim zemljama i stanja ljudi u njima, te da ih sačuva od Allahove srdžbe i kazne. Amin!

Predsjednik: Generalni sekretar:
dr. Jusuf el-Karadavi dr. Ali el-Kurre Dagi