Tri najbolje investicije prema Kur'anu /VIDEO/

1212


Jedna od odlika Kur'ana jeste njegov svobuhvatni stil, konciznost, lahkoća… U samo jednom kur'anskom ajetu se ističu brojne poruke za ljude koji razuma imaju. U ovom kratkom vlogu govorimo o najboljim investicijama vlastitih ŽIVOTA, VREMENA, ZDRAVLJA, IMETKA … a što se spominje u jednom ajetu.

NUN Production