Ujedinjenja islamskog svijeta u modernom dobu – od ideje Maleka Bennabija do inicijative Mahatira Mohammeda

423

Autor: Abdurrahman al-Šenkiti / Preveo: Abdullah Nasup

Nakon ukidanja hilafeta 1922. godine niz muslimanskih mislilaca i intelektualaca istaklo se predstavljanjem reformističkih ideja za obnavljanej jedinstva ummeta u novim okolnostima. Na teorijskoj ravni alžirski mislilac Malek Bennabi istakao se idejom o stvaranju muslimanskog komonvelta, dok je Hasan el-Benna, lider pokreta Muslimanska braća, težio praktičnom ujedinjenju muslimanskih zemalja, po mnogima, na temelju ideje Lige muslimanskih naroda, koju je zagovarao Džemaluddin Afgani.

Malek Bennabi (rođen u 1905. Kostantini, umro u gradu Alžiru 1973.) smatra se jednim od najvećih islamskih mislilaca dvadesetog vijeka. Bavio se problemom islamske civilizacije i identiteta, i u toj oblasti je napisao brojna djela vrijedna pažnje. U svojoj knjizi Fikretul-komonveltil-islami (Ideja stvaranja islamskog komonvelta) iznio je opće crte ideje formiranja jedinstvenog političkog i ekonomskog tijela muslimanskih zemalja. U knjizi nije precizno definirao organizacioni izgled ovog tijela, izražavajući uvjerenje da se tim pitanjem trebaju baviti istraživački centri. On se zadovoljio time da obrazloži razloge koji upućuju na potrebu formiranja takvog tijela, te da ukaze na poteve koji olakšavaju ostvarenje ove ideje ujedinjenja islamskog ummeta, za koji kaže da se odlikuje duhovnim jedinstvom.

Po Bennebiju, islamski svijet podijeljen je na šest dijelova:

  • Afričko podneblje,
  • Arapsko podneblje,
  • Evropsko podneblje,
  • Iransko (perzijsko) podneblje, (obuhvata Iran, Afganistan, Pakistan)
  • Malajsko podneblje,
  • Kinesko-mongolsko podneblje.

S obzirom na duhovno jedinstvo muslimana potreba političko-ekonomskog jedinstva se nameće sama po sebi, a s druge strane, islamski ummet podijeljen je na različita podneblja koje Bennebi naziva svjetovima, stoga Bennebi smatra da je uspostavljanje hilafeta u klasičnom smislu koji podrazumijeva jedinstvenu državu, centraliziranu vlast i upravu, u trenutnim uslovima nerealno očekivati. On smatra da će se svijest o potrebi stvaranja muslimanskog komonvelta  povećavati kako se bude povećavala svijest pojedinca, stoga smatra da je potrebno izgrađivati svijest pojedinaca.

Ako je zajednički imenitelj britanskog Komonvelta britanska kruna, zajedinički imenitelj muslimanskog komonvelta, ističe Bennebi, je vjera islam koja sve muslimane svijeta upućuje jedne na druge.

Inicijativa Mahatira Mohammeda

U Malajskom podneblju ili svijetu, kako ga naziva Bennebi, u periodu od 1982. do 2003. godine, Mahatir je, kao premijer Malezije, uspio značajno podići ekonomiju te zemlje i pozicionirati je kao treću ekonomiju Jugoistočne Azije.

Mahatir Mohammed nije običan politički lider. On je intelektualac koji je proučavao historiju religija i islamske nauke. Čovjek je to čvrstog uvjerenja o potrebi islamskog preporoda, koji uživa veliku popularnost širom islamskog svijeta, zbog njegovih reformističkih ideja i posebno podrške palestinskom pitanju i stalnim nastojanjima ka ostvarenju muslimanskog jedinstva u rješavanju ključnih pitanja i kriza koje pogađaju ummet

Mahatirova ideja islamske, odnosno muslimanske unije, čini se da je inspirirana Bennebijevim muslimanskim komonveltom.

On je prošle sedmice pozvao na islamski samit koji bi okupio Maleziju, Indoneziju, Tursku, Pakistan i Katar, kako bi se raspravljalo o glavnim krizama s kojima se suočava islamski svijet, naročito o cionističkoj okupaciji Palestine.

U ovom pozivu, a u kontekstu Bennebijeve podjele islamskih podneblja ili svjetova, primjećujemo da od pozvanih zemalja nedostaje samo zemlja koja pripada afričkom islamskom podneblju. To je, vjerovatno, zbog toga što ne postoji važna afrička zemlja u kojoj je vlada naklonjena islamu i koja je dovoljno snažna da samostalno donosi svoje odluke, dok zemlje koje su pozvane na ovaj samit, u većoj ili manjoj mjeri, imaju vlade koje su naklonjene islamu.

Tragični događaji kojima je islamski ummet izložen decenijama ukazuju kako postoji nasušna potreba za formiranjem jendog političko-ekonomskog tijela koje objedinjava muslimanske zemlje, radi istinske odbrane zajedničkih interesa. Ostaje da se vidi hoće li Mahatir i njegove kolege državnici navedenih muslimanskih zemalja, ostvariti Bennebijevu ideju ujedinjavanja muslimanskih zemalja.