Upitali su mudraca: “Kako prepoznaješ ljubav brata muslimana prema tebi?”

1154

Upitali su mudraca: “Kako prepoznaješ ljubav brata muslimana prema tebi?”
Odgovorio je: “On nosi moju brigu, ispravlja moje nedostatke, oprašta mi pogreške i podsjeća me na Allaha.”
A Ibn Tejmije je govorio: “Primjer bratske ljubavi u ime Allaha je kao primjer ruke i oka. Ako oko plače, ruka briše njegove suze, a ako ruku boli, oko plače zbog njezinog bola.”

“Ne može biti usamljen onaj ko ima prijatelje koji ga vole u ime Allaha i koje on voli u ime Allaha, ne može biti zabrinut onaj čiji jezik je zaposlen zikrom i veličanjem Allaha, ne može biti tužan onaj čije srce je smireno sa onim što je kod Allaha, ne može biti tvrdog srca onaj čije oči zaplaču usljed kajanja za počinjene grijehe.”