Uputstva za borbu protiv islama

391
41CB0-7BvL. BO2204203200 PIsitb-sticker-arrow-clickTopRight35-76 AA300 SH20 OU01

Pripremio: Resul Mehemdović

Renesansa u muslimanskim društvima je osjetna, ali veoma spora, možda će neko reći da je i potpuno statična, ali se možemo usaglasiti da je daleko od svog punog zamaha. Evidentno je da se muslimani polahko bude i to sa željom da svoj život koncipiraju sa izvornim islamskim vrijednostima, a da se pri tome ne libe prihvatati zapadnjačke vrijednosti koje nisu u koliziji sa islamom, za razliku od perioda, koji i nije bio tako davno, a u kojem su muslimani bili, malo je reći kratkovidi – kada su vodili „žustre rasprave” da li se smije nositi šešir ili to mora biti fes, da li je latinica „kaursko” bismo ili smijemo pisati isključivo arebicom ili bosančicom kao i mnoštvo drugih banaliteta, kojih je nažalost, duga lista.

Iako je kolonizacija davno završena, barem na papiru, ona je i dalje vidljiva od istoka do zapada, samo u nekom drugačijem ruhu. Kolonizacija muslimanskih društava prouzrokovala je osjećaj povrijeđenog ponosa, pa je uslijedio pokušaj kulturne i političke afirmacije, kao i vjerske reforme. Vjerski žar, patriotsko osjećanje, nacionalni zanos i panislamske aspiracije isprepliću se u potrebi muslimana da se diferenciraju u odnosu na „drugog” – u ovom slučaju kolonizatorski Zapad. Kao što reče Hasan el-Benna, rhm.: „Ono što je danas naš san, to će sutra biti vaša stvarnost” – i doista se obistinilo. Mnoštvo stvari koje su donedavno bile na margini mogućnosti, postale su naša svakodnevnica, kako pozitivne, tako i negativne, ali u ovom slučaju aludiram na pozitivna prožimanja između Istoka i Zapada, kao i na djelovanje muslimana.

Statistički gledano, islam je najbrža rastuća religija na svijetu, međutim, kvantitet nužno ne znači i kvalitet, ali je u svakom slučaju snažna pokretačka snaga, jer uvijek postoji mogućnost buđenja uspavane mase. Kao najveći nedostatak muslimanskih društava jeste dezorijentiranost, kompleksi nižih vrijednosti, kao i neobrazovanost i neadekvatnost prenošenja poruke islama ostatku društva. Današnja društva ne zaziru od islama, naprotiv, grcaju u beznađu društveno-socijalnih problema, željno očekuju ruku koja će ih izvući sa dna, ali nas, nažalost, nema tu, da na adekvatan način sprovodimo reforme i popravljamo stanje. Postoji mnoštvo pozitivnih pomaka i primjera koji odišu optimizmom, ali, daleko smo od onoga što bismo trebali da budemo u svojim društvima.

Medijska satanizacija islama i muslimana je postala svakodnevnica, međutim, ne možemo svaki medijski navod kategorički negirati i okarakterisati kao laž i obmanu, upravo, najveća laž i obmana su naša nesposobnost sučeljavanja sa osobnim nedostacima. Treba biti objektivan, pa priznati da nisu samo mediji krivi za lošu predstavu islama i muslimana u javnosti, veliki dio odgovornosti i srama je na samim muslimanima, koji zbog svojih nepromišljenih i neadekvatnih društvenih djelovanja društvu ne mogu ponuditi nešto više od šake duhovnosti i društvene pasivnosti. Duboke društvene transformacije su neizbježne, ali, orijentacija društva i angažiranje jedinke ne ovisi samo od vjerskog ubjeđenja, nego i od mnoštva drugih izvanjskih faktora, a upravo, ti izvanjski faktori su nerijetko kamen spoticanja u reformi muslimanskih društava.

Dok se mi bavimo svetkovanjima turbeta, mevludskim svečanostima, trljanjem dlanova kada ugledamo kovertu sa „hedijom” ili nekim minornim ili bespotrebnim raspravama, na drugoj strani imamo institute koji će se baviti (barem pokušati) „kreiranjem” naših života i društvenih tokova.

Jedan od takvih instituta je i RAND ili Research And Development – neprofitna istraživačka korporacija koja je prvenstveno svoje usluge (istraživanja i analize) radila za oružane snage SAD-a. Osnovana je 1948. godine, a osnivači su Henry H. Arnold i Sir Donald Wills Douglas. Iako je „neprofitna” korporacija, godišnje zarađuje oko 250 miliona američkih dolara. Rad korporacije finansira vlada SAD-a, privatni sektori i individualci, a zapošljava oko 1.700 radnika. Njeni instituti nalaze se širom svijeta, od Santa Monice, Pittsburgha, Bruselle, Velike Britanije, pa do zaljevskog Katra. Osnovni ciljevi RAND-a su promocija „nauke, obrazovanja i dobrotvornog djelovanja, s ciljem javnog dobra i zaštite SAD-a”.

Jedno od intrigantnijih polja djelovanja ove korporacije su islam i muslimani – nerijetko i satanizacija istih. Uspavana masa čija brojka prelazi milijardu i pol, postala je predmet političkih i društvenih igara. Umjesto da budemo subjekat, nažalost, postali smo objekat i predmet čije društvene tokove kreiraju i nameću drugi. Uživamo takav status – da su nam izvanjski faktori počeli da nameću „paradigme muslimana”, ko je podoban, a ko ne. Svako ko se ne uklapa u shemu „podobnog muslimana” po mjerilima pojedinih zapadnjačkih instituta, izložen je medijskoj satanizaciji i degradiranju, a da se takve stvari rade namjenski i dobro osmišljeno, govore izvještaji raznih instituta, konkretno RAND-a.

Nameće se pitanje kakav je odnos ove korporacije i popularizacije termina poput: „fundamentalisti, radikalni islamisti, vehabizam ili pak islamski terorizam”? Naime, RAND je napravio izvještaj pod nazivom „Građanski demokratski islam” u kojem su na 88. stranica, muslimane podijelili u nekoliko kategorija, razvrstali ko je podoban, a ko ne. Ponudili su razne modele za propagandu protiv pojedinih skupina muslimana (za koje su procijenili da su nepodobni) i naravno, ponudili su modele prihvatljivih muslimana, a to su: modernizam, sekularizam ili sufizam.

p04

 

Podjela muslimana i uputstva za antiislamsku propagandu

Ovo su uvodne reference izvještaja pod nazivom „Građanski demokratski islam”, u kojem razvrstavaju muslimane na nekoliko kategorija, ko je podoban, a ko ne:

– „Fundamentalisti – odbijaju vrijednosti demokratije i zapadnjačke kulture. Žele autoritativnu puritansku državu koja će podržati njihove ekstermne poglede na zakonodavstvo i moral.”

– „Tradicionalisti – žele konzervativno društvo. Sumnjičavi su prema modernizmu, inovacijama i promjenama.”

– „Modernisti – žele da islamski svijet postane dio globalne modernizacije. Žele modernizaciju i promjene koje će islam dovesti u skladu sa našim dobom.”

– „Sekularisti – žele odvojenost države od vjere i svođenje vjere na privatnu sferu.”

Stoga, ako smatrate da vaša supruga treba biti pokrivena, težite da budete moralni, daleko od „moralnosti” modernog društva, da slijedite izvornu formu islama i prihvatate šeri'at (vjerozakon) sa kojim je došao Muhammed, s.a.v.s. – vi ste fundamentalista ili u najmanju ruku tradicionalista. Tradicionalisti su u ovom slučaju okarakterisani kao blaža forma fundamentalista, ali u svakom slučaju – nepodobni.

Nakon što su razvrstali muslimane, tu je i uputstvo kako se boriti protiv islama i muslimana koji dosljedno prihvataju cjelokupni sistem života i detaljno razrađen plan kako se medijski boriti protiv „puritanaca” – muslimana koji teže ka izvornom slijeđenju načela islama.

U nastavku izvještaja se navodi

Prvo podržite moderniste:

– Štampajte i dijelite njihove radove

– Podstičite ih da pišu za široke mase, naročito za omladinu

– Ubacite njihove ideje u obrazovne sisteme islamskog obrazovanja

– Dajte im javnu podršku

– Neka njihova mišljenja i osude fundamntalista i tradicionalista koji imaju svoje web stranice, izdavačke kuće, škole ili institute, budu dostupna širokim masama

– Osnujte građanske udruge koje će raditi na promovisanju kulture i političkih pogleda (Zapada) i njihove implementacije u samo društvo.

Podržite tradicionaliste protiv fundamentalista:

– Štampajte kritike tradicionalista u pogledu njihovog „ekstremizma” i „nasilja”, tako da stvorimo netrpeljivost među njima

– Pokušajmo napraviti razdor među njima

– Treba obrazovati tradicionaliste u svrhu boljeg „raspravljanja” sa fundamentalistima, jer su oni superiorniji na tom polju i bolje prihvaćeni kod „običnog svijeta”

– Povećajmo utjecaj i ugled modernista u tradicionalnim institucijama

– Napravimo razlike među tradicionalistima. Pomozimo one koji imaju afiniteta ka modernizmu, kao što je pobornici hanefijskog mezheba naspram drugih

– Popularizirajmo njihovo razumijevanje islama nasuprot „Vehabizma”

– Povećajmo utjecaj i popularnost sufizma

Suočiti se i suprotstaviti fundamentalizmu:

Dovedite pod znak pitanja njihovu interpretaciju islama i razotkrijvajte nedosljednosti

– Obznanjujte njihovu „povezanost” sa ilegalnim grupama i organizacijama

– Štampajte i medijski eksponirajte njihove nasilne postupke

– Promovišite ideju da nisu sposobni da uspješno vode i pozitivno utječu na razvoj zajednice i društava

– Širite ovakve poruke (poglede) naročito među omladinom, ljudima koji njeguju tradiciju, muslimanskim manjinama na Zapadu i ženama

– Podstičite novinare da istraže korupciju, licemjerstvo i nemoral u fundamentalnim i terorističkim krugovima

– Podstičite netrpeljivost među samim fundamentalistima

Podržite sekulariste:

Promovišite ideju da su fundamentalisti zajednički neprijatelji, poput ljevičara i nacionalista

– Promovišite ideju da i u islamu vjera može biti odvojena od države.