Uzroci propasti sunija

1706

Pripremio: Abdullah Nasup

Gledajući tragedije i stradanja kroz koja prolaze sunije danas, ne možemo da se  ne prisjetimo kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da će se neprijateljski narodi okupiti i ujediniti u brobi protiv ummeta, kao što se izjelice okupe oko jela, jer će muslimani biti slabi. Stoga ćemo u ovom tekstu ukazati na neke slabosti koje uzrokuju našu slabost, kao skupine.

Otuđenost od svog sunijskog identiteta

Jedan od najvećih problema sunija danas je otuđenost od svog identiteta i, čak, njegovo odbacivanje. Naš identitet počiva na ispravonom vjerovanju i slijeđenju Kur’ana i sunneta i dobrih prethodnika. Sunijska zajednica je dugo vremena bila čvrsto tijelo uzdignute glave i zaista je bila najbolji ummet dok se pridržavala Allahove upute. No, kada su sunije počele da se udaljavaju od svog identiteta, počeli su slabiti. Postali smo „mnogobrojni, ali poput morske pjene“, kao što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio.

Temelj našeg identiteta jest naše vjerovanje. Na osnovu njega gradimo svoje interese, ideje i shvatanja. Konačno, vjerovanje je pokretač naših djela.

Sunijsko vjerovanje je ispravno islamsko vjerovanje i nije tek ideologija , nego vjerovanje koje sadrži sveobuhvatno znanje Objave, uzvišena moralna načela i upute za djelovanje u životu.

Najviše što zapadnim zemljama smeta kod muslimana, ili da budem precizniji: kod sunija koji su, zapravo jedini istinski predstavnici islama i muslimana, jest islamski identitet sa svim onim što on podrazumijeva, poput vjerovanja, poimanja, ponašanja i djelovanja. To je zato što je taj identitet čvrsti bedem koji stoji pred ambicijama neprijatelja ummeta, stoga se bore protiv njega ne žaleći truda i sredstava.        

Nedostatak sistema zaštite vjerovanja

Sunijskim narodima nedostaje sistem zaštite vjerovanja ili, ako bismo ga mogli tako nazvati, sistem imuniteta vjerovanja, koji bi nas automatski štitio pred naletom raznih sektaških učenja i podvala. Taj imunski sistem treba se temeljiti na tome da sve sekte tretiramo po principima koji će nas držati na oprezu i distanci spram tih sekti. Lijep odnos je jedna stvar, a privrženost, bezgranično povjerenje, bratstvo i ljubav je nešto sasvim drugo; nešto što nas je do sada koštalo mnogo krvi koju su nam prolili pripadnici različitih sekti, napose šiije.

Međusobna razilaženja i netrpeljivosti

Uzvišeni Allah je kazao: „O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.“ (Enfal, 45-46)

Ove riječi sadrže pravila i smjernice kako se vjernik treba ponašati pred svakim izazovom i pred svakim neprijateljem. Ovi ajeti nam otkrivaju ono što slabi našu snagu. Faktori pobjede koji su spomenuti u ajetima su: hrabrost, zikr, pokornost, neprepiranje, strpljivost.

Nedostatak brige za međusobne probleme

Sunije danas insistiraju na jednom specifičnom ponašanju, a to je da se brinu isključivo za svoje lokalne probleme, koje, ionako, ne mogu ignorirati. Na taj način, sunije koji su negdje napadnuti od strane neprijatelja prepušteni su sami sebi i ostavljeni da se sa njim sučeljavaju sami. Ovo je čudno, tim prije što neprijatelji protiv sunija djeluju zajednički i međusobno se podržavaju.

Naši mediji su u službi neprijatelja

Također, jedan od velikih uzroka slabosti sunija su naši mediji koji su instruirani i kojima upravljaju centri moći koji sunijama ne žele dobro ili, eventualno, koji se brinu o svojim lokalnim temama.

Otuđena vlast

Ovaj uzrok je trebaloo istaknuti na prvom mjestu, međutim navodimo ga na kraju jer su kraljevi, predjsdenici i premijeri u sunijskim zemljama danas brana svakom napretku i oni su uzrok svim katstrofama koje su snašle sunije danas. Vlast u sunijskim zemljama je otuđena od svoga naroda, korumpirana i podanički opredjeljena da radi za tuđe interese. Ta vlast terorizira svoje narode i uzrok je svakog neuspjeha. Svima je jasno da se kraljevi i predsjednici ponašaju po navedenim obrascima jer su njihovi podanici toliko slabi da nisu u stanju napraviti bilo kakvu promjenu.

Svaka promjena počinje od pojedinca!