VKBI: Funkcioneri RS-a pozivaju na rušenje ustavnopravnog poretka, OHR šuti

713

Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) smatra da insistiranje na obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske (RS), koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, predstavlja poziv na direktno kršenje važećeg ustavno-pravnog poretka BiH.

VKBI će održati javnu tribinu VKBI će održati javnu tribinu

VKBI će u saradnji s Hrvatskim narodnim vijećem i Srpskim građanskim vijećem – Pokret za ravnopravnost održati javnu tribinu u utorak, 9. januara, kada će prezentirati i rasvijetliti historijske činjenice i dokumente o 9. januaru 1992. godine, koji mogu pomoći svim progresivnim snagama u BiH, posebno u entitetu RS, da se suoče sa zabludama i pogrešnim ideologijama, koje nažalost traju već 25 godina, a onemogućavaju vladavinu prava i evropski put Bosne i Hercegovine, saopćio je VKBI.

– Ustrajnost rukovodstva entiteta RS, na čelu s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, kojem se nažalost pridružio i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, na obilježavanju 9. januara i pored pravosnažne presude Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine, prevazilazi okvire politikanstva, predizbornih ‘spinova’ i ‘homogeniziranja’ građana srpske nacionalnosti u entitetu RS.

U Krivičnom zakonu BiH, Glava XX – Krivična djela protiv pravosuđa – Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, članom 239. propisano je:

– Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava ili sprječava da se takva odluka izvrši ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina – navode iz Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Najviši funkcioneri entiteta RS, uz podršku člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, sasvim jasno pozivaju na rušenje ustavnopravnog poretka, čime se na najbrutalniji način provodi anarhija, samovolja, ruše temeljni principi vladavine prava, što u konačnici sasvim jasno doprinosi destabilizaciji same države Bosne i Hercegovine.

Postavlja se ozbiljno pitanje funkcioniranja vladavine prava, uloge Tužilaštva Bosne i Hercegovine, sudova BiH i cjelokupnog funkcioniranja pravosudnih i policijskih institucija Bosne i Hercegovine.

– Moramo izraziti zabrinutost na šutnju OHR-a koji Ustavom BiH ima mandat da poduzme sve mjere u cilju zaštite vladavine prava i Ustava BiH.

Pored pravnog aspekta, koji je očigledan u svojim negativnim posljedicama koje će produbiti krizu u Bosni i Hercegovini, želimo posebno istaći i društveni aspekt koji je očigledno proizvod neinformiranosti građana u entitetu RS, šta se zapravo obilježava 9. januara, odnosno šta se desilo 9. januara 1992. godine – naglašava također VKBI.

FENA