Zahtjev maloljetnih dobrovoljaca Armije BiH Plenumu građana Sarajeva: Odmah osloboditi Abu Hamzu

268
maloljetnidobrovoljciarmiebih

” Obraćam Vam se ispred Udruženja malolejtni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ‘92-‘95 Kantona Sarajevo(www.mdr-ks.com), jedinog boračkog udruženja koje podržava proteste građana protiv vadajuće oligarhije i u kojima aktivno učestvuje od prvog dana.

Obzirom da se jučer održao drugi Plenum građana Sarajeva u kojem smo imali priliku da iznesemo svoje zahtjeve prema vlasti. U tačci 4. Podneska Plenumu građana Sarajeva, a u cilju zastite prava boračke populacije, naše udruženje je podnijelo sljedeći zahtjev:

“UB-MDR KS zahtjeva momentalno puštanje na slobodu boraca Armije RBiH koji su pritvoreni bez optužnice i da se isplati naknada za obeštećenje njima i njihovim porodicama, a zbog nanesene nepravde i duševne boli, ili u protivnom da se optužnice podignu, a da se obeštećenje isplati za dosadašnju uzrokovanu štetu (naturalizovani Bosanac Imad Al Husin).

Želimo da upoznamo javnost i boračku populaciju da se svi trebamo ujediniti protiv onih koji nepravdu čine već 20 godina svima nama i da se zajedno izborimo da pravda bude zadovoljena prema svakom insanu koji je u proteklom periodu nepravedno trpio zulum.

Također, zahtjev o momentalnom puštanju na slobodu boraca Armije RBiH koji su pritvoreni bez optužnice bit će i test Plenumu građana Sarajeva da se svi uvjerimo da li se taj Plenum zaista zalaže za stvarnu i potpunu pravdu za sve ili samo selektivnu”.

Kemal Šalaka

Predsjednik UO