Zašto Islamska zajednica ne zaustavi vrijeđanje šejha Jusufa Karadavija?

280
Uvrnuta islamska scena u BiH

U posljednje vrijeme pojedini službenici Islamske zajednice, profesori obrazovnih institucija Islamske zajednice i njihovi istomišljenici i simpatizeri često pišu i izgovaraju neprimjerene uvrede na račun šejha Jusufa Karadavija. Nažalost, rukovodstvo Islamske zajednice u BiH ne čini ništa da spriječi ovakav vid neprimjerenog odnosa prema jednom od vodećih islamskih alima u svijetu. Najnoviju uvredu na račun šejha Jusufa Karadavija izrekao je akademik Enes Karić i to u novinama Islamske zajednice u BiH u našem „ Preporodu”, gdje je napisao sramnu uvredu da šejh zavađa muslimane u svijetu. Ne možemo razumijeti ovakvo držanje jednog bošnjačkog intelektualca prema uvaženom šejhu Jusufu Karadaviju. Naročito nas zabrinjava što je Islamska zajednica dozvolila da u „ Preporodu” prođu ovakve uvrede na račun uvaženog šejha. Slično se dogodilo nedavno kada je efendija Rusmir Šadić napisao da je šejh Jusuf Karadavi osenilio i da ne zna šta govori. Nažalost, i ova uvreda objavljena je u medijima Islamske zajednice u BiH. Još gore je stanje na internetu. Na Facebooku se pišu razne podle i prljave uvrede prema šejhu Jusufu Karadaviju. Među onima koji javno vrijeđaju šejha Karadavija ima dosta imama i studenata FIN-a i drugih obrazovnih institucija Islamske zajednice u BiH.

Podsjetimo da je šejh Jusuf Karadavi, sve do rata u Siriji, bio omiljeni islamski alim od Enesa Karića do reisuleme. Šejh Jusuf Karadavi je bio jak autoritet za tumačenje islama za Islamsku zajednicu u BiH i njene uposlenike i simpatizere. Čim je šejh Karadavi javno iznio stav da se u Siriji čini strašan zločin nad muslimaniama sunijama i da šije čine strašne zločine odmah je završio karijeru u nekim krugovima Islamske zajednice. Danas mnogi, koji su nekada prakticirali islam po fetvama šejha Jusufa Karadavija pišu uvrede na njegov račun. Islamska zejdnica mora zaustaviti širenje ovakve vrste zla među svojim službenicima. Vrijeđanje šejha Karadavija ima isti metod i motiv kao i svako drugo vrijeđanje bilo kojeg šejha, odnosno muslimana.