Zašto neprijatelji islama mrze Emevije?

1911

Piše: dr. Ali es-Sallabi /Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ni jednoj porodici (dinastiji), koja je imala vlast u svojim rukama, ne pripadaju tolike zasluge za sve ono što je uradila u korist  i muslimana, kao Emevijama. Ova porodica ispisala je svijetle stranice islamske historije od svanuća zore islama do Sudnjega dana.
Hazreti Osman ibn Affan, r.a., bio je Emevija i njemu pripada zasluga sakupljanja Kur'ana u mushaf.

Majka vjernika, Ummu Habiba, r.a., je iz emevijske porodice, Ebu Sufjanova, r.a., kćerka. Njoj je dovoljno slave i zasluga što nam je prenijela dio Sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s.
Muavija ibn Ebi Sufjan, r.a., je Emevija, a bio je pisar Allahove objave koju mu je u pero diktirao lično Allahov Poslanik, s.a.v.s.
Abdullah ibn Seid ibnul-‘As, r.a., bio je Emevija, a jedan je od trinaest šehida Bedra.
Jezid ibn Ebi Sufjan, r.a., bio je Emevija koji je osvojio Libanon i bio je jedan od komandanata prilikom osvajanja Šama.
Jezid ibn Muavija, Emevija koji je bio komandant prve muslimanske vojske koja je pokušala osvojiti Konstantinopolis (Carigrad).

Iz emevijske porodice je i Halid ibn Jezid, pronalazač iz oblasti hemije, kao i Ukbe ibn Nafi el-Emevi, osvajač Sjeverne Afrike.
Emevije se mogu ponositi još jednim svojim sinom, a to je peti pravedni halifa muslimana, Omer ibn Abdul-Aziz el-Emevi.
Kupolu na stijeni (Kubbetus-Sahra’) u Kudsu sagradio je Emevija Abdul-Melik ibn Mervan.
Emevije su osvojile: Endelus, Armeniju, Azerbejdžan, Gruziju, Afganistan, Pakistan, Indiju, Uzbekistan, Turkmenistan i Kazahstan. Sve ove države prihvatile su islam posredstvom Emevija, koji su islam donijeli i u Evropu. Južni dio Francuske bio je muslimanski samo u vrijeme mudžahida iz emevijske porodice.

Emevija Abdur-Rahman ed-Dahil spasio je Endelus od uništenja, a Emevija Abdur-Rahman el-Nasir bio je jedan od najvećih vladara na zemlji. Emevije su slale izaslanike na sve strane pozivajući ljude u islam. Emevijski izaslanici stigli su do Kine gdje su ih ljudi nazivali vlasnicama bijele odjeće.
U eri Emevija proširila se znanost i pravda u cijelom hilafetu.

U vrijeme Emevija počelo je sakupljanje hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s.
Emevije su unaprijedile sistem vladavine i uspostavili su islamsku valutu.
Oni su prvi koji su izgradili islamsku flotu u historiji islama.
Islamski hilafet u vrijeme emevijskog halife Velida ibn Abdul-Melika, doživio je najveću ekspanziju u historiji islama.
U vrijeme vladavine Emevija glas ezana čuo se do Himalaja u Kini, u džunglama Afrike i Indije, do zidina Carigrada, do kapija Pariza, u brdima Portugala, u ravnicama Gruzije i na obalama Kipra.

Zidine i tvrđave tih država bile su ukrašene bijelim zastavama na kojima je pisalo: ”La ilahe illallah, Muhammedun resulullah!”
To su bile emevijske zastave, neka ih Allah nagradi za sve ono što su učinili za islam i muslimane. Amin!