„Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“

Trideset i šest eminentnih naučnika i istraživača iz osam zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kanade, Norveške, Australije, Velike Britanije, i SAD-a, prezentirali su istraživanja na konferenciji u Sarajevu održanoj 8 i 9. januara 2020. godine. Tokom konferencije analizirali su mnoga pitanja u vezi sa Deklaracijom o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine … Nastavi čitati „Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“