Arnautović: Uputa MUP-a RS direktan atak na izborni proces u BiH

1180

Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) Suad Arnautović upozorio je danas kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), bez konsultacija s CIK-om BiH, izdalo uputu nadležnim policijskim upravama u vezi s izdavanjem ličnih dokumenata i u dane vikenda (6. i 7. oktobra, uoči i na dan općih izbora u BiH).

Ističe kako se radi o nezakonitoj uputi koja glasi: “Osobama kojima se prvi put izdaju lični dokumenti bit će dato i obavještenje na obrascu LK/OI-4 da bi mogli ostvariti biračko pravo, jer će se ovo obavještenje smatrati dokumentom radi dokazivanja identiteta birača”.

– To je potpuno nezakonita uputa i u kapacitetu člana CIK-a BiH zahtijevam da se odmah ta naredba povuče i da se izda nova na zakonu zasnovana naredba propisana članom 5. tačka 12. Izbornog zakona BiH i članom 19. Pravilnika o provođenju izbora u BiH – precizira Arnautović.

U vezi s tim, navodi kako su svi organi vlasti, uključujući i MUP RS, obavezni pomagati organima za provođenje izbora u skladu s odredbama člana 2. tačka 1. stav 3. Izbornog zakona BiH i provedbenim aktima CIK-a BiH, a ne odmagati im i svjesno destruirati izborni proces, obmanom javnosti izdavanjem nezakonitih uputstava i naredbi.

– Poznato mi je da je predsjednik CIK-a (Branko Petrić) kontaktirao nadležne u MUP-u RS i da mu je obećano da će ova naredba biti povučena, ali to još stoji na internet-stranici MUP-a RS, što je direktni atak na izborni proces u BiH – kazao je Arnautović.

Napominje da je samo jednim od tri važeća bh. dokumenta moguće ostvariti pravo glasanja na izborima, a to su – važeća lična karta izdata u BiH, važeći pasoš izdat u BiH ili važeća vozačka dozvola izdata u BiH, kako je to propisano članom 5. tačka 12. Izbornog zakona BiH.

– Nijedan drugi dokument niti bilo kakav obrazac ne smije se prihvatiti od biračkih odbora kao validan za identifikaciju na biračkom mjestu. Također, ne mogu se koristiti dokumenti druge države, niti Srbije, niti Hrvatske, niti bilo koje druge države kod identifikacije na biračkom mjestu – upozorava Arnautović.