četvrtak, 8. decembar 2022 / 14. džumade-l-ula 1444

SAFF

Laž jezika je plod lažljivog srca

Piše: Mustafa Lutfi el-Manfaluti / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Laž jezika je plod lažljivog srca, zato ne vjeruj u naklonost i ljubav lažova,

Dunjaluk je stan za iznajmljivanje

Dunjaluk je “stan za iznajmljivanje”, bez obzira koliko misliš da ga posjeduješ, varaš se, i šta god da radiš na njemu, jednog dana ćeš ga

Brak nije ugovor o tjelesnom užitku

Piše: dr. Muhamed el-Gazali/ Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Uzvišeni Allah objavio je: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se

Kad ahlak bude poražen

Piše: dr. Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Kad god čovjek pogodi istinu ili joj se približi, u stanju je razumjeti drugo