ponedjeljak, 16. maj 2022 / 15. ševval 1443

SAFF

Čovjek je sluga svojih navika

Da se primijetiti da su navike te koje upravljaju čovjekom i život je, zapravo, samo skup različitih navika. Onaj ko se navikne činiti dobra djela

Vrijednost Bismille u svim poslovima

Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se

Traži od Allaha (ne)moguće

Piše: dr. Abdur-Rahman el-Ašmavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Allah, dž.š., stidi se, kada Mu vjernik i vjernica podignu ruke u dovi, da